Június 20,  Csütörtök
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Kacifánk

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,908,701 forint, még hiányzik 1,091,299 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Miután a Mikormányunk végzett a korszerű drónelhárító légvédelmi rendszerek saját költségen történő telepíttetésével valamennyi állami és önkormányzati hivatalban és intézményben, ideje lészen ráfordulni az atombunker-projektre. Sosem álltunk még ilyen közel a megvadult világ java részét elpusztító nukleáris Armageddonhoz – ez most komoly, az Index is megírta! Nem elég az állandó harci készenlét, elébe kell menni a várható eseményeknek – mint tették volt annakidején észak-koreai, kínai és albán elvtársaink. Utóbbiak országában a 2,8 millió lakosra cirka 750 000 bunker jutott. Négyzetkilométerenként 5,7 helyes kis lebonthatatlan, örökéletű betonépítmény. 

Nem elég félni, fagyni – jól élni sem szabad hagyni a jónépet! A nagy népjólét csak eltunyítja a keményen dolgozó kisembereket, tompítja az éberséget, aláássa a harci morált. A közmunkák és az a rengeteg süti (cookie) a neten mindenkit megmentenek az éhkopptól.

Büszkén állíthatjuk: van mit megvédenünk! Segíts magadon és a NER is megsegít! Előre megyünk, nem hátra a dicsőséges pártállam építésének az útján! 

„Az én bunkerem az én váram!” – vallja máris a Vármegyei Bunkerszövetség Parlamenti Albizottsága Nemzeti Főbunkójává választott Németh Szilárd bunkerbiztos. „A már elfogadott négyféle bunkertípus mellett tervbe vettük a hordozható bunkerek megtervezését is. Ezek a kinyitható esernyők és a kuvasz keresztezésével képzeljük el, amelyet pórázon vihetne magával minden igaz magyar.”

Minden csalatkozót a programhoz való csatlakozásra szólítok fel magam is. Ahogy a Költő mondta: Ejh, védd a békét, ne siránkozz, / ne szisszenj minden kis szilárdhoz!

Mészáros Lőrinc stexológus is meglátta az üzleti lehetőséget a világhelyzetben. Kilencszázötvenharmadik vállalkozásának szlogenje: „Kis bunkerek, nagykeráron! Nagy bunkerek? Összehozom, kikerálom!”

A bunkereljárásokkal kapcsolatban keletkezett adatok honvédelmi és nemzetbiztonsági okok miatt 30 évig szintén nem lesznek nyilvánosak.

*

Szalagcímek a kormánymédiából:

  1. Zelenszkijék még az amerikai pénzeket is ellopták – teljes az ukrán összeomlás (Origo, 2023. 10.06.)
  2. Drámai amerikai leleplezés: Zelenszkij bármelyik pillanatban elmenekülhet (Origo, 2023. 10.06.)
  3. Zelenszkij őrült, Biden és Ursula von der Leyen gyilkos – megdöbbentő francia üzenet (Origo, 2023. 10. 06.)
  4. Születőben Új-Oroszország (Mandiner, 2023.07.06.)
  5. Már nem Oroszország, hanem az Egyesült Államok fenyegeti a leginkább Ukrajnát (Index,  (2023.10.06.)
  1. Háborús bűn, rakétaterror – így reagált a nyugat az ukrán kávézó lebombázására (444.hu, 2023.10.06.)
  2. Élet és halál között lebeg ByeAlex újdonsült cicája (Velvet, 2023.10.06.)

1. Kamu. 2. Nem fog. 3.  Nem is! 4.  Már neve is van?!… 5. Na ne már, tényleg?!… 6. Ezt speciel nem a „jobboldali” sajtó verte nagydobra. 7.  Bocsi, e hír csak úgy véletlenül idepottyant.

Amit nem tud az itteni kormánypropaganda: ráolvasással, tűz körüli táltostánccal, kristálygömbös jóslásokkal még senkit nem segítettek győzelemhez egy háborúban! Csak a pénzünket pocsékolják. A „békét” sürgető egész odalas sunyi hirdetések és óriásplakáttok sincsenek ingyen – azon túl hogy tök feleslegesek.

*

Azokat a polihisztorkokat, akik az agresszor győzelmében hisznek, emlékeztetem az oroszok afganisztáni háborújára. Tíz év és egymillió áldozat után kivert kutyaként oldalogtak vissza a saját fészkükbe. Most is ez fog történni, csupán az évek és az áldozatok számát nem tudni.

*

Az EU-n belül és kívül mindenki baloldali, aki nem a MagyarKormány ízlése szerint való. Így hát lettek baloldali királyságok is… Hát nem király?!….

*

Két ország van e világon, amely sok-sok éve gonosz, láthatatlan külső erők folyamatos támadása alatt áll. Legalábbis a kormánypropaganda szerint. 

A másik Észak-Korea.

*

A Magyar Hazugság nem rés, hanem erős bástya a béke frontján!

„160/B. Hamis statisztikai adatszolgáltatás

206/B.§ (1) Aki a valóságnak meg nem felelő statisztikai adatot szolgáltat, vagy az adatszolgáltatással kapcsolatban a valóságnak meg nem felelő felvilágosítást ad, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabálysértés nem valósul meg, ha azt vezető beosztású vagy fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott hivatalos személy követi el.”

  1. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

*

Olyannyira meghízott, hogy ezidőtájt a golyóálló mellényét sem meri hordani. Anélkül is hogy néz már ki?!,,,

*

Azon tünődöm: az a bizonyos vesszőhiba, amely vékony jégre juttatta a befóliázási törvényt, most grammatikailag vagy biológiailag értendő? Ha utóbbi, akkor egyetlen konkrét személyhez köthető az ERROR, vagy netán en bloc a cirka130 bátor hímre?

*

Széles körben elterjedt, népszerűnek mondható kornyika az, hogy aki Romániában él, dolgozik, ott fizet adót, ottani választáson román emberre adja a voksát, hogy román ember vezesse Romániát, az bizony ROMÁN! Még akkor is az, ha történetesen beszél magyarul és Erdélyben él.

Több sebből vérzik ez a nézet – amely nyilván vonatkozik valamennyi másutt élő, az elveszített világháborúk folytán jelenlegi határainkon kívül rekedt magyarra – és azok leszármazottaira is.

De maradjunk a lerománozásnál – ami azért is rosszallható, mert éppen a magukat liberális demokratáknak gondolók terjesztik. Meglehet, hogy a szóban forgó emberek fizikailag Romániában élnek, adóznak és szavaznak. Ámde sokuk már magyar állampolgár is. Ilyetén tekintve a jelenlegi jogszabályok alapján joguk van itt (is) élni, adózni és szavazni. Nincs két féle állampolgár: a biztosított jogok a földrajzi tartózkodástól függetlenül megilletik a magyart. De ami a lényeg: lelkileg ők sosem tekintették magukat a román nemzet részének! Hiába a több mint száz éve dúló nyílt, erőltetett románosítás, a fizikai és verbális agresszió, a falurombolás, az összemosó törvényi környezet, a lángoló román nacionalizmus, a be- és áttelepítések – a romániai magyarok maradtak, akik mindig is voltak. Védték iskoláikat, templomaikat, anyanyelvüket, értékes irodalommal, művészettel, páratlan népi hagyományokkal, ízes nyelvjárásokkal gazdagították a magyar kultúrát. Mondhatni hogy Áprily Lajos, Tamási Áron, Kuncz Aladár, Szervátiusz Jenő és Tibor, Nagy Imre – és a hozzájuk hasonló sokezer alkotó – is cakumpakk magyarul beszélő románok voltak? Az inkriminált logika szerint igen. Dózsa György, Hunyadi Mátyás és a Bolyaiak is románok voltak? Éppen ezt mondja most is a román hivatalos kultúrpolitika! A külföldön eltemetett nagyjaink is mind nemmagyartok voltak? A határon túli építészeti örökségünk nagyszerűségét is megörökölték mások?

Tudják a kirekesztők, hogy melyik a legnagyobb magyar város Romániában? Persze hogy Bukarest. Azaz magyarok nem csak Erdélyben élnek, hanem a Kárpátokon túl is. Méghozzá szép számban, gondoljunk csak a magukat csalafintán csak katolikusoknak valló csángó népességre. Klaus Johannis, a közvetlenül választott „román” államfő pedig történetesen szász – mégha morálisan nem is teng benne túl a származása. Őt az erdélyiek szavazatai juttatták olyan magas pozícióba. Azt pedig csak a kívülállók vélhetik, hogy az erdélyi magyarok román pártokra szavaznak. Ugyanis indulnak ott többféle magyar politikai képzettmények is.

Engedtessék meg mindenkinek a jog, hogy a saját identitását, nemzeti hovatartozását saját maga határozhassa meg. Ez legbensőbb magánügye, kizárólag önnön tudatára és lelkére tartozik. Ne bízzuk ezt ehoni vagy más nemzetbéli politikai zűrzavarkeltőkre. Ne haladjuk túl a kádári éra passzív, nemtörődöm nemzetpolitikáját azzal, hogy lesöpörjük a közös asztalról mindazokat, akik – jobbára önhibájukon kívül – lemorzsolódtak.

Mert – és itt bújik ki a szög a zsákból: egy román, ne szóljon bele Magyarország belügyeibe!. „Matematikusan” kiszámolva, ha akarnának sem tudnának. Nem állítom, hogy nem oszt, nem szoroz az a pártízezernyi külföldi szavazat – például a kétharmad szempontjából fontos lehet. Az igazi probléma az ottani (levélbeni és külképviseleten leadott) szavazatok kontrollálhatatlansága, a visszaéléseket bátorító törvényi előírások megléte. Ha a környező országokban élő magyar állampolgárok szavazati jogát elvonnánk, akkor egy füst alatt éppúgy el kellene vonni a világban szétszóródott minden magyar szavazati jogát. A miheztartás végett meg kell említenem: a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 2022-ben mindössze 65 716-an szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben. A 2018-as országgyűlési választáson 58 ezer embert vettek fel ebbe a névjegyzékbe, a 2014-es választáson pedig csupán 28 161-en jelentkeztek. Tény az is, hogy a ténylegesen szavazók száma lényegesen kevesebb szok’ lenni, mint a jelentkezetteké. Rajtuk múlott, hogy a NER tarolt? Érdemes emiatt belegázolni magukat a magyaroknál is magyarabbaknak tartók lelkivilágába, önérzetébe belegázolni? Ez a tanulsága a 22 millió román vendégmunkással való riogatás végkövetkezményeinek? Segíti az ilyesfajta  hozzáállás az ellenzék törekvéseit és a tudati együvétartozás eszméjét? Gyógyíthatatlan sebeinkre a szegregálás a balzsam?

*

Sok embernek nem a gondolkodásával van a baj, hanem a gondolkodásképessége hiányával.

Pandula Dezső

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.