Május 29,  Szerda
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék

NEHAZUGGY


Rétvári Bence kihúzta a tanárok méregfogát

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 2,248,333 forint, még hiányzik 751,667 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Most pedig mindenki nyugodtan nyugodjon meg, a KDNP és Rétvári Bence megoldotta a közoktatás összes problémáját. Azt mondta ő a szájával az EchoTV-ben:

„Először egy koncepciót fogunk idén elfogadni, és 2017-ben pedig a Nemzeti Alaptanterv megváltoztatásával tudjuk a tananyagot úgy csökkenteni, hogy az egyszerre szolgálja a versenyképes tudás megszerzését, de ugyanakkor ne jelentsen túlzott leterhelést sem az ő számukra. Leginkább az alsó tagozaton kell az alapkészségek fejlesztésére nagyobb időt hagyni, és itt kell jól megtalálni az alapkészség-fejlesztéseknek és a lexikális tudásnak az arányát”

Így már kihúzta a kormány a pedagógusok hőbörgésének méregfogát és az elégedetlenkedő szülők talpa alól a perzsaszőnyeget. Minden a legnagyobb rendben, lehet oszlásnak indulni.

A koncepciót a Köznevelés Kerekasztal (én sem tudom, miért is kell ezt nagy kezdőbetűvel írni, de így van a hivatalos szövegben) fogja megtárgyalni és elfogadni. Tehát például a Magyar Művészeti Akadémia, mint teljesen kompetens és tökéletesen potens résztvevője a bútordarabnak.

A Pedagógusok Sztrájkbizottságának követelései

A gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos kérdések

1. Vissza kell állítani a 18. életévig tartó tankötelezettséget, megszüntetve a Híd-programokat.

2. A tartalmi szabályozás felülvizsgálatával radikálisan csökkenteni kell a tananyagot. Lehetővé kell tenni az egyéni tanulási utak kialakításának lehetőségét.

3. Jelentősen csökkenteni kell a kötelező tanulói óraszámokat. Az időkereteket a választható tanórai foglalkozásokhoz, illetve a szakkörökhöz kell áttenni.

4. Meg kell szüntetni az általános iskolában a tizenhat óráig tartó kötelező benntartózkodást.

5. Szülői kérésre kell biztosítani a napközit, a tanulószobát. A feltételek biztosítása mellett az egész napos iskolát kell megszervezni. Az egész napos iskolai ellátásban részt vevő tanulók részére házi feladat nem adható.

A fenntartással kapcsolatos kérdések

6. A köznevelésről szóló törvényben jelenjen meg újra az Országos Köznevelési Tanács és a Közoktatás-politikai Tanács. E testületek, valamint az ágazati érdekegyeztetés fórumának meghallgatása nélkül nem kerülhet kiadásra jogszabály.

7. Az államnak mint fenntartónak, nem lehet több jogosítványa, mint a többi intézményfenntartónak. Szét kell választani az állami ellenőrzés rendszerét az intézményi ellenőrzés rendszerétől. Egyidejűleg felül kell vizsgálni és radikálisan egyszerűsíteni kell az ellenőrzés rendszerét.

8. Vissza kell állítani az intézményvezetők munkáltatói jogát, gazdálkodási jogát.

9. Jogszabályban kell rendezni a szakképzési centrumok helyzetét.

10. Valóságos, reális, a tényleges költségeket – bérköltségek, működési költségek, fejlesztési költségek – figyelembe vevő tervezésre van szükség, külön-külön intézményi költségvetések elkészítése mellett.

Pedagógusfoglalkoztatás kérdései

11. A köznevelésről szóló törvényben kell meghatározni a pedagóguslétszám számításának elveit: heti huszonkét óra, átlag osztálylétszám, finanszírozott időkeret.

12. A köznevelésről szóló törvényben elő kell írni, hogy az üres álláshelyeket meg kell hirdetni és be kell tölteni, beleértve az átmenetileg, pl. szülés miatt ellátatlan munkaköröket.

13. Vissza kell állítani a pedagógusok kötelező óraszámát, főszabályként heti huszonkét órával. A többlettanítás után óradíjat kell fizetni.

14. El kell törölni a kötött munkaidőt. Az intézményben való benntartózkodásról a munkáltató szabadon döntsön.

15. Vissza kell állítani az órakedvezményt – heti két óra – az osztályfőnöki feladatot, a munkaközösség-vezetői feladatot, illetve a diákönkormányzatot segítő feladatot ellátó pedagógusok részére.

16. Meg kell határozni a meglévő pótlékok differenciálási szempontjait.

17. Vissza kell hozni a minőségi munkavégzésért járó pótlékot, a minőségbiztosítás feladataiban való közreműködésért járó pótlékot, az integrált felkészítésben való részvételért járó pótlékot.

18. Új pótlékként intézményi pótlékot kell megállapítani mindazoknak, akik nem tartoznak a pedagóguséletpálya-modell hatálya alá.

19. Biztosítani kell a pedagógusnak – az állami tankönyv-monopólium megszüntetésével – a tankönyv megválasztásának szabadságát.

20. Meg kell szüntetni az öregségi nyugdíjkorhatárt elérők automatikus foglalkoztatási tilalmát. Lehetővé kell tenni, hogy az öregségi nyugdíjban lévők – nyugdíjuk folyósítása mellett – tovább dolgozhassanak.

21. A foglalkoztatást meghatározó kormányrendeletbe be kell építeni a kollektív szerződésnek azokat a rendelkezéseit, amelyeket nemcsak a Klik fenntartásában lévő köznevelési intézményekben kell alkalmazni, hanem valamennyi köznevelési intézményben.

22. Radikálisan csökkenteni kell a pedagógusok adminisztratív terheit, ennek érdekében elő kell írni, hogy csak a pedagógus-munkakörhöz kapcsolódó adminisztráció elvégzésére köteles a pedagógus. A köznevelés intézményeinek csak törvény, illetve az OSAP írhat elő adatszolgáltatási kötelezettséget.

23. A köznevelési törvényben ki kell mondani, hogy a köznevelés intézményeiben a közfoglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

Szervezési kérdések

24. Vizsgálják felül az Oktatási Hivatal által ellátott feladatokat, s szüntessék meg azt, amire nincs szükség. A pedagógiai intézeteket alapítsák újra. Az Oktatási Hivatal maradjon meg önálló szervezetként.

25. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet további működtetését biztosítani kell. Fenntartói jogát át lehet adni egy felsőoktatási intézménynek.

Most, hogy a KDNP és az MMA, valamint a Nagycsaládosok Egyesülete és egyéb szakmai szervezetek mindjárt megállapodnak a tananyag csökkentésében, okafogyottá vált az egész cirkusz. Mindenki festesse át a kockás inget pöttyösre, mert már szinte alig maradt megoldatlan kérdés, az is lényegtelen.

Arról nem beszélve, hogy mindjárt itt a húsvét, olyankor igaz magyar ember nem hőbörög, hanem ünnepel. Nyugi van! Megszüntetnek pár órát – mondjuk számtan és olvasás – a testnevelés marad, sőt! Valamint a hittan/erkölcstan is, az énekórák számát megduplázzák és kötelező tananyag lesz a gyapotszedők dala, valamint a parasztkantáta.

Pukli István menjen szépen haza és kezdjen tojást hímezni, a többi pedagógus is fogja be, mert ki lesznek rúgva ők is, a szülők is és a diákok is! Legalább rend lesz végre a köznevelési diliházban és Rétvári Bence is elmehet vasárnap megnézni a bezárt boltajtót. Külön Semjén Zsolt.

Nahát!

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.