Július 18,  Csütörtök
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Pártprogi

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,622,220 forint, még hiányzik 1,377,780 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Kora hajnal van, járom az utam, a macskajajos utam, hát látom, hogy a mellettem elhúzó teherautóról leesik egy nejlonszatyor. Ez volt benne, egy pártprogram! Fejléc nélkül, csak úgy, natúrba’! Hát nem hihetetlen?! 

Választási szövetségeseinkkel együtt megalkotjuk a Szabad Magyar Köztársaság új, ideiglenes alkotmányát, amely véglegessé csak érvényes és eredményes népszavazás folytán tehető. Középpontjában a jogegyenlőség, az egyén feltétlen szabadsága, az állam korlátozása áll. Kihirdetése pillanatában érvényét veszíti minden korábban felhalmozott, a rendszerváltást, a szabadságjogokat aláásó vagy éppenséggel megszüntető törvényhely. A jövőben a nép nem a hatalom forrása, hanem ismét annak mindenkori birtokosa lesz, a közfeladatot vállaló emberek csupán a hatalom ideiglenes, megbízott gyakorlói lehetnek. Visszahelyezzük jogaiba a közvetlen hatalomgyakorlás intézményes lehetőségeit, a korlátozásokat megszüntetjük. Prezidenciális berendezkedésre váltunk, ami a Köztársasági Elnök közvetlen, a választásra jogosultak általi megválasztását jelenti, kizárandó, hogy bármely miniszterelnök a maga kedvenc szolgalelkű famulusát juttathassa ebbe a pozícióba. Az Államfő pártok felett áll, csak az Alkotmánynak van alárendelve, annak érvényesülését felügyeli. Szakmai és társadalmi szervezetek ajánlásai alapján, Ő jelöli és nevezi ki – és adott esetben menti fel – a Legfelsőbb Bíróság Elnökének, Legfőbb Ügyésznek, a Rendőrség Országos Parancsnokának és a Vezérkari Főnöknek a személyét.

Összeférhetetlenségi törvényt hozunk, Közhivatalt csak feddhetetlen állampolgárok tölthetnek be. A szakmai kritériumokat korábban megszegő, propagandistává vedlett médiamunkások, szakértők rendes polgári foglalkozás után kell majd nézzenek, mert vélt vagy valós hivatásukat tovább nem gyakorolhatják. Az új választási törvényt a Köztársaság Elnök által felkért szakértői bizottság hozza létre és kontrollálja. Annak munkájában pártbefolyás nem érvényesülhet. Bármiféle anyagi javakkal történő választási befolyásolás letöltendő börtönt von maga után.  Csak Magyarországon adót fizető állampolgárok szavazhatnak, az erről szóló igazolást a NAV az kitűzött választási időpont előtt legkésőbb 30 nappal megküldi a névjegyzékek összeállítóinak. A közszférában senki nem tölthet be választott tisztséget esetleges egyszeri újraválasztását követően. 

Érvényesíteni fogjuk az állam és az egyház működésének szétválasztását kimondó cikkelyt és szankcionálni fogjuk annak megsértését. A vallások gyakorlása szabad, de az nem irányulhat a lakosság zaklatására, a hívek anyagi kihasználására. Az egyházak bevételeik utáni adómentessége megszűnik. Biztosítjuk a vállalkozások, az oktatás és a művészetek teljes, önigazgatáson és szilárd morális alapokon nyugvó szabadságát. Tudás és tehetség alapú társadalmat képezünk a jelenlegi hazugságalapú helyett. 

A Köztársaság morális felelősséget érez és érvényesít a világháborúk folyományaként elszakadt, a szomszédos államokban élő magyar népcsoportok, valamint a bárhol a világon diaszpórákba kényszerült honfitársaink iránt. A körülmények megfelelősége esetén támogatja azokat autonómiatörekvéseikben. Fellép az identitásuk, kulturális örökségük, nyelvhasználatuk megőrzését aláásó gazdaországi megnyilvánulások ellen.

A pártközpontokból dirigált, postorwelli kornyika helyett a szabad sajtó mondja meg a tutit.  Szövetségünknek nem lehet tagja kétes múltú és eszmeiségű, hígnáci vagy kollaboráns politikai formáció vagy személy. A jelenlegi konstellációban természetes partnerünknek csak a Kétfarkú Kutyapártot tekinthetjük, mint az egyetlen önazonos, építő munkát végző, visszásságoktól mentes, háttéroligarchák nélküli, humorral is bíró formációt. Ledöntjük a tabukat, nyílt, konstruktív párbeszédet folytatunk a különböző társadalmi rétegekkel, a felelősen gondolkodó polgárokkal. Mindenki annyit fog érni, amennyit a munkája, szorgalma, képességei érnek. A „felsőbb kapcsolatai” senkit nem predesztinálnak a gazdagabb életre.*

Itt egy kézzel írott beszúrás következik, hogy aszondja: „A TÓTGGABIT IS RÚGJUK PICSÁN VALAHOGY!” Majd folytatódik a gépelt szöveg.

Rendezzük külkapcsolatainkat, megerősítjük és vitán felülivé tesszük helyünket az EU-ban és a NATO-ban. Kunyizás helyett a saját lábon állást preferáljuk. Megszüntetjük az ország kiárusítását. A valóban független bíróságokon nem lesz helye párkatonáknak. Megújítjuk a Büntető törvénykönyvet. Teljesen megszüntetjük a jelenlegi pártállam minden szintjén dívó korrupciót. Elszámoltatás és felelősségrevonás lesz a múlt törvénytelen „hibáit” illetően. A jogszabálysértő módon felhalmozott vagyonokat elkobozzuk, a hatályos törvények szerinti büntetési tételeket kiszabatjuk. Megszüntetjük a politikusok mentelmi jogát, egyúttal az ő büntetési tételüket szándékos bűncselekmény esetén a kétszeresére emeljük. Lakossági kezdeményezésre a Házelnök visszavonja a tisztségének viselésére morálisan alkalmatlanná vált parlamenti képviselő megbízását, helyét a soron következő, legtöbb szavazattal bíró jelölt töltheti be A nyugdíjakat felülvizsgáljuk, annak kiszámításánál állam- és demokráciaellenes köztevékenységet folytatók munkaévei nem vehetők figyelembe. Minden egyes elsíbolt millió egy év börtönnel büntetendő. Azokat az ügyészségi, rendőrségi és államapparátusbéli alkalmazottakat, akik aktívan elősegítik az elvtelen üzelmeket, ennek a büntetési tételnek a kétszerese fogja sújtani. A bármilyen alapú negatív diszkriminációt szankciókkal lehetetlenítjük el. Külön egészségügyi, népjóléti, oktatási-művelődési minisztériumot működtetünk. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe kerülőket segítjük. Azonnal megemeljük a családi pótlék és a minimálnyugdíj összegét. Az árdrágítókat pénzbüntetéssel szorítjuk vissza, csak a tisztességes kereskedelem gyakorlói maradhatnak talpon. Korrekt, megfizethető közüzemi díjakat érvényesítünk. Az állami és önkormányzati vagyon elherdálóinak bíróság elé kell kerülniük. A nacionalizmusra, történelemhamisításra, összefonódásokra, megtévesztésekre, a tudatlanságban és a szegénységben élők félrevezetésére, kihasználására épülő rendszert az földig lebontjuk.

A programunkat társadalmi egyeztetésre bocsájtjuk, annak eredményeit beépítjük a terveinkbe.” 

Sajnos nem sikerült megjegyeznem a teherautó rendszámát. Fogalmam sincs, melyik már létező vagy megalakulását csak ezután bejelentő politikai képződmény ókumlálta ki a fentieket. Lehet hogy hiányzik nékijek, azért jól tennék, ha nyilvánosan jelentkeznének érte. Egyes választókat biztosan érdekelné, kik ők személyükben és szervezetileg, hogy adott esetben rájuk adhassák voksukat.

Pandula Dezső

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.