Július 14,  Vasárnap
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Őstöri

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,442,844 forint, még hiányzik 1,557,156 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Már a Tisza is virágzik, csak az én kedvem hullatja szirmait, nyári napnak alkonyulatánál. Elszontyolodásom oka: nocsak, már erről is nekem kell írnom, kinek – hovatartozási jogon – némi köze ugyan lehet a dologhoz, de képzettségileg nyilvánvalóan gőzöm sincs az egészről?!… Hetek óta lesem, hogy valamelyik felkapott véleményvezér, girbegurba influenszer majdcsak szóváteszi a Magyarságkutató Intézet legújabb agymenését – de hiába.

Már csak azért sem értem a visszhangtalanság okát, merthiszen az előző ötletük szép kis sikert aratott. Tavaly azt állították: találtak egy, a Halotti beszédnél 400 évvel korábbi magyar nyelvemléket. „Baszjad Izüt” – ezt az írást vélték leolvasni egy VII. századi avar kori tűtartón. A tárgyat Jánoshalmán találták még 1934-ben, a rajta lévő karcoknak azóta tucatnyi értelmezése látott napvilágot, de egyik sem volt ennyire merész, szókimondó és magyar. Kit a Jogos Nemzeti Büszkeség, kit a nevethetnék kerülgetett e bejelentés hallatán. Annyi bizonyos, hogy a magyarságkutató kormányintézet animációs filmje (A pozsonyi csata) már nem volt vicctéma azóta. A friss humor mindig felülírja a korábbit.

A NER néhány erre kijelölt nagyon tudományos, archeogenetikai és anyagtudományi intézetei egy mesterséges intelligencia révén, a kromoszómák adatainak algoritmusok révén történt összevetésével kimutatták a Kárpát-medencében valaha élt népek valamint a mai populáció eredetének középpontját. (Mondhatnám: origoját – de nem mondom.) A szakértők szerint a genetika változatlanul öröklődik generációkon át, így a mai korszerű módszerekkel pontosan megállapítható ki honnan származik, kivel rokon, hol, mikor keveredett. Valljuk be, ez nem semmi eredmény egy, „a népek olvasztótégelyének” is nevezett földrajzi területen. A magyarság genetikai eredetének megállapítását megcélzó DNS-vizsgálatok végül annak megállapítását tették lehetővé, hogy márpedig mimagyarok már régesrég itt voltunk, amikor Árpád vezér szekérkonvojával ideérkeztünk. A magyarországi népesség ugyanis egy időszámításunk előtti rézkori, 6500 éves és egy bronzkori, 4800 éves populációtól származik, s valójában csak keveredett a hét vezér humán egyedeivel. Azazhát történelmünk lényegesen meghosszabbodott és tágult. Nincs ezen semmi csodálkoznivaló, a világegyetem is fáradhatatlanul tágul, és első írásos nyelvemlékünk is – lámcsak –  korábbibb és pikánsabb, mint eleddig hittük. Már nem kizárólag Árpád népe vagyunk, de legalább árpádsávon száguldozhatunk a II. királynélküli királyságba. Ráadásul genetikai azonosításunk történetébe a kutatók bekeverték László Gyula „kettős honfoglalás” elméletét is, aki szerint viszont az árpádok 896-os beözönlése előtti „előmagyarok” csak 670 körül, a késő avar korban szivárogtak be a volt Pannon-tenger térségébe. Akkoriban a valószínűségszámítás nem tartozott a régészprofesszor módszerei közé, számítógépes modellező programokat sem használt, leletekre bazírozó maradi módszereivel csak eddig merészkedett vissza az időben.

Jó, eddig is sokat tudtunk őstörténetünkről. Még a ma született NER-bárány is tudja, hogy evilágon a magyar a legősibb nyelv és nép, legalább 20000 éves közel- és szíriuszi ködbe vésző távolmúlttal. Ha a Föld isten kalapja, úgy hazánk bokréta rajta. Magyarország tejjel-mézzel folyó Kánaán, továbbá Krisztus is kétségkívül magyar volt, etcitera. Szörényi Levente még mindig serényen keresi Atilla király palotáját a Pilis erdeiben, időnként gitárja helyett a NER húrjait pengetvén. Nem volt titok mostanig sem, hogy már akkor itt voltunk a zordon Kárpátok ölében, amikor a neandervölgyiek odaát a hanyatló nyugaton még csordákban legeltek, fagyoskodtak barlanglakaikban nyár derekán az orosz gáz híján – és még wifijük sem volt. Minden ezekkel ellentétes elképzelés, állítás a Soros által dirigált háttérhatalmak ármánya, amellyel naponta megtámadják csodákkal tűzdelt hazánkat. De immár vége a rejtettheréjűségünknek, bizonyíték is van a kontinuitásunkra e tájon, tudományos és modern, kutatóközpontilag megerősített!…

Kíváncsi vagyok, mit lépnek erre a románok a maguk alig százvalahány éves Romániájával és a dákó-román kontinuitásról szőtt, csupán a római korra visszavezetett – genetikailag totál igazolatlan – kontinuitáselméletükkel!… Bocskorosok kontra bocskaisok paláver várható?…

Legutóbb Hitler vetett be ennyi energiát és pénzmagot, hogy a Himalája tövében oxigén után kapkodó Tibetben fellelesse az árja faj bölcsőjét. Előbbször persze ő is egy maximálisan tudományos kutatóintézetet intézett magának a német őstörténet kutatására, Deutsches Ahnenerbe Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte néven. Az SS égisze alatt működő fajelméleti műintézmény szerteágazó tevékenységei közepette kutatóexpedíciót indított a messzi Tibetbe, antropológiailag bebizonyítandó, hogy a tibetiek – így a dalai láma is – az árják leszármazottai. 

Atyaisten, lehet hogy Magyarországot a Tibi csoki miatt szállták meg, holmi fatális nyelvi félreértés folytán?!…

Orbán is – zsebében a múltunk, jelenünk és jövőnk (rajtuk is tartja a kezét folyvást!) – sok erőforrást bevetett, hogy megtalálja az őshazát itt ahol most – úgy, ahogy – élünk. Egy hipotézis azonban sosem bizonyíték. Egy valószínűségszámítás nem történelmi vagy tudományos tény. Egy szakértői elemzés – mindamig az etnogenetikai metodika gyerekcipőben jár, s a mutációs okok és arányok pontosabb behatárolása nem megoldott – nem több véleménynél. Vaktában kilőtt nyílvessző – amely persze akár célba is találhat, de pusztán minimális eséllyel. Isten és a genetika útjai egyelőre tehát kifürkészhetetlenek. 

Tanulj, bárány, birka lesz belőled.

Akárhogy is, de borult a bili, itt csücsülünk özönében. Fogalmam sincs: mi lesz most a sokáig mértékadónak tekintett finnugor rokonsággal, Julianus barát magyarjaival, a kazah Madjar törzset érintő vonallal? Mi lesz az ősmagyarok vezetőit jellemző, köznépitől elütő zsidó genetikai lenyomattal, miért kell azt elhallgatni? Van-e közünk a hunokhoz, s ha igen, miért nem? A Szeret parti Etelköz szálláshelyein rekedt csoportok – mai nevükön: moldvai csángók – miként keveredtek vagy keletkeztek oda? Konkrétan hol helyezkedik el Levédia? Csodaszarvasfuttató régmúltba-révedésre vagy ittlétünk ősködös önigazolására van most nagyobb szükség? Mi ez, ha nem egy össznemzeti identitásválság, egy kivagyisági káosz?! Egyáltalán: Kocsis Máté igazán benyújthatná a parlamentnek, hogy hol az őshaza mostanában! Vagy megvárja amig kiállunk mindannyian az Országház elé Koncz Zsuzsával együtt énekelni Szabó Lőrinc versét?

„Isten tudja, honnan jöttem,
Köd előttem, köd mögöttem.
Szél hozott, szél visz el.
Bolond kérdi, mért visz el.”

Nem bírjuk ezt a felfordulást a különféle elméletekben és elmékben. Hé, Nagyurak, ideje rendet tenni, legalább a Genezist illetően és legalább átabotában!

Mindenesetre a Nagy Kombinátor hűséges fegyverhordozói révén – egy határozati javaslat formájában. – immáron és papíron is benyújtotta a magyar törvényhozásnak európamegváltó terveit az unió szétbarmolására. Elvégre „Isten Magyarországon keresztül akarja megerősíteni a világot!” – mondotta Erdő Péter egyházi hungaroton. Feloszlatná az Európai Parlamentet, megszüntetné az EP választásokat, a nép helyett a nemzeti parlamentek delegálnák oda a tagokat. Vétójogot követel valamennyi nemzeti parlamentnek az uniós jogalkotásban. Fityiszt mutatva az eddigi értékelvűségnek, egy új alapszerződésben mondatná ki, hogy az EU keresztény alapokon nyugszik. Az őshonos kisebbségek védelmét közös feladatnak szánja, mert – szavazatokért cserébe – a lóvét önti ugyan a határontúli magyarokhoz, de a jogaik megvédéséhez nincs elég vér a pucájában. Bevándorlási ügyekben ugyanakkor semmilyen beleszólást sem adna a brüsszeli intézményeknek, mert kellenek a migránsok – akár egy falat kenyér – a népszorongás fenntartásához, több tiszteletet vindikál a nemzetállamoknak; az őshonos népek védelméről egyelőre nem ejtett külön szót, dacára hogy azzá lettünk mink is, hirtelen. Minden cselekedetével és szándékával szembe megy az európai tervekkel és gondolkodással, ekként is gondoskodva hazánk nonstop közröhejessé tételéről. 

A Mögöttes Én és szándék-dominanciával megvert kormány mindennapi hülyeségei mellesleg már-már szomatikus tüneteket okoznak nálam. Még mindig sokan vannak, akik az Alagút végén nem a fényt szeretnék látni, hanem azt, amit mutatnak nekik: az igazságügyi minisztert pózolni a fotósának, éppen ott, a hegy gyomrában. Egy délibábos hitlerájba hidegülten várom, hogy valakik megírják Magyarország történelmét Szent Istvántól a bolondistókokig. Várom, hogy a főispánság bevezetését követően Németh Szilárdot kinevezzék pengős malacnak, hogy végre verbálisan leszúrhassam. 

Származási okaim amúgy nincsenek az ősiségkutatásnak láttatott politikai fondorlat élveboncolgatására. Túl azon, hogy a vezetéknevem a portugál nyelvben mindközönségesen a „buzi” megfelelője, én is végeztem egy kis kutatást családfám gyökereit illetően. Eszerint ez az apai ágról szakadt név az egész világon elterjedt, de mindenütt ritkának számít, egyetlen országot kivéve. Míg másutt országonként csupán 5 – 12 ember él ezen a néven, Indiában 6 000 körül van ez a szám. Anyai nagyanyámat meg Mayer Mariskának hívták, de igazolása volt arról, hogy megkeresztelkedett, ezért megúszta a bevagonírozást. Kevés kétségem lehet, hogy őseim honnan cseppentek ide. Ebből következően jobb ha nem veregetem a mellem a magyarságommal, örüljek, hogy viszonylag fehér a bőröm és a kultúrám, amíg meghúzom magam.

Ne az Úr és az Úrhatnámság – az Igazság legyen veletek!

Pandula Dezső

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.