Július 21,  Vasárnap
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

NEHAZUGGY


Tíz tonna agancsból nem kunszt felszarvazni egy ilyen kis országot

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,728,616 forint, még hiányzik 1,271,384 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

[email protected]

Tárgy: Teszt

Csatolt fájl: civil szakszótár

Mikes Mirtill: E-mail Rodostóba

Ne tessék jönni! Gubanc van! Lehet, hogy száj- és körömfájás is, mert az utcán lézengő felnőtteknek el van takarva a szája, az egészségügyben dolgozóknak meg levelet írt a kórházakat felügyelő rendőrminiszter, hogy a körmükre néz. Gondolom, ezeket a híreket tudatnom kell, mert nem úgy van itt sok minden, mint ahogyan láttatni akarják kenddel a kolostorszolga rikkancsok és telefonbetyárok.

Jól van. Megmagyarázom. Mert kend mindig értetlenkedik. A mi emberminiszterünk nem ér rá orvos létére az egészségüggyel foglalkozni, mert elfelejtette az emberi csontok latin neveit, és most Mátyás király csontvázán memorizálva plusz kreditpontokért pedálozik a gazdájánál. Az meg magától értetődik, hogy a harchoz fegyveresek kellenek és pillanatnyilag a kórházakban és az utcákon a vírus az ellenség. Most. A kormány által jövőre választani tervezett következő ellenség meg addig is szokja, hogy nix ugribugri, akinél a puska, az parancsol, hiába is ellenkeznek a szájukkal.

Ez az intézkedés is egy teszt. De kendnek most még a közszolgálatinyelv értés a teszt, mert egyrészt ez a nyelv minden kutyaütőt szolgál, csak a közt nem. Másrészt én hamarosan betöltöm a tankötelezettségi kort (akár buktatnak, akár nem, az iskola számomra kifújt) és akkor kendnek nem tudok híreket tolmácsolni, mert az ugyancsak nem közt szolgáló közmunka kapához és gereblyéhez szoktatja a kezemet a klaviatúra helyett, és ennek a munkának a világa elsötétíti/tompítja az érzékszerveimet. És tudja, ebben a munkában mindig lefelé kell nézni. A Flóri bácsi meg ellopta a hídpénzt, és a magunkfajta, szegénységi küszöb alá demokratizált bennszülött kölyköknek nincs miből átkelni a várárkon a ficsúrok szaporulata által lakott boldog partra. De még az emberi munka világába se.

Egyébként is, az elnéptelenedett útszéleken kapirgálva nem hallok én majd olyasmit, ami kendet érdekelné. Úgyhogy addig gyakorolja kend a szófejtést, amíg korrepetálni tudom, mert az idő előrehaladtával kendnek egyedül kell kiszagolni a sok szóvirágból, hogy melyik a nagyobb lélekmérgező, meg mitől könnyezik.

Csak miheztartás végett: Kendék Szent György napján gulyára csapták a marhát, most a várúr intézői kiengedik a teraszra a közjószágaikat. És ahogy a kend idején a nyomtató lónak, úgy manapság a gerincherélteknek sincs bekövetve a szája, ezért a minap – a bennünket taposó udvari ménes – alapítványba harapta a közvagyont. Ez az infó megint gubancosra sikeredett. Most – de most már tényleg utoljára – vázlatosan megismétlem kendnek az alap szitut:

A szovjetek kivonulásával véget ért az emberarcú szocializmus és vele az elvtársak diktatúrája. Ezt néhány pillanatra követte a társadalom szövetét szétcincáló rókaképű, sokelvű demokrácia képében a vadkapitalizmus, ami helyet csinált az éhes sakálfalkaként tobzódó elvtelen tettestársaknak. Most ez a büntetőosztag egzisztál. Tudja. Az a főnökük, aki kiküldte a KGST-és szovjeteket, és helyettük behívta a bennünket adósságba verő pravoszláv oroszokat, meg a kommunista kínaiakat, meg a muszlim arabokat. (Nem! Akik nem a slapajától veszik a letelepedési kötvényt azok a migránsok!) Ezek a tények mára összeadódtak és így, felsőfokon nagyonkeresztény és nagyonmagyarnemzeti lett az ország. Ez abból is látszik, hogy a bennszülöttek már az egyházi iskolákban elvesztik a fogazatuk. Egyből nyáj-immunisak lettünk, mert „nyelvéből él a nemzet” és még az un. ellenzék is fogatlanul, mammogva rágja a gittet. A Legfőbb Hadúr pedig a határon túlról kényszerül drága pénzért harapós magyarokat zsoldosnak importálni a bennszülöttek terelésére.

És onnan lehet tudni, hogy Magyarország jobban teljesít, hogy itten többlethalálozás (27.172!) is van, ethnofitnesz, meg fűnapoztató, és nem papi tized van, hanem a triplája és örökjáradéknak hívják, és a József főherceg sváb segédtisztjéről elnevezett kadétiskolában meleg-játékkal hevítik a harci tüzet az ifjak a magyaros labancküldetésére. (Ez utóbbi azért kendnek nem annyira hazacsalogató hír.)

Meg még azt a hadi eseményt is meg kell írnom, hogy Jellasics (ebben a névben nem vagyok biztos, mert a maszk miatt nem hallottam tisztán) hadjárata is jól halad. Elfoglalta a Magyar Tudományos Akadémiát, az egyetemeket, per pillanat kínai támaszpontot telepít Pesten, a pártszolgálatos sajtó által becézett baloldali haderők pedig még mindig Sukorónál várják, holott magától értetődő, hogy ha akkor, ott Schiffer, akkor itt most Momentum és tíz tonna agancsból nem kunszt felszarvazni egy ilyen kis országot.

Végére hagytam egy magánjellegű közleményt: Elképzelhető, hogy nyári ruhát varrok magamnak. A nagyi talált egy igazi, természetes anyagú (nem bio pamut) dédi-féle lánykori virágos kartonruhát. Annak az anyagából kiszabom, megvarrom. Hoppá. Rosszul sikeredett a ragozás. A nagyival szabjuk, varrjuk. De legyünk precízek. A nagyi lánykorában volt egy „Ez a Divat” c. újság. Ötszázezer példányban jelent meg, és szabásminta melléklete is volt. És a nagyi ezeket gyűjtötte, mert abban a diktatúrában a proli lányok is tudtak maguknak újságot járatni, varrógépet venni és napokon belül megvarrták maguknak azt a kedvükre való ruhát, amit a manökenek a párizsi vagy milánói kifutón viseltek az előző nap. Eredeti modell lesz! Kell a francnak az afrikaiaknak szánt segélycsomagból ellopott gönc a turkálóból!

Bütyökfalva, 2021. április 30.

Mirtill

P.s: A tata vasmunkástestvére üzeni, hogy szép kendtől a facebukon küldött üzenet, hogy „Éljen május elseje!”, de a prolik minálunk oxigénhiányos kómában vannak, mert az államhatalmat bitorló öntelt és pökhendi lumpenek a nyakukon térdelnek.

Civil szakszótár

Adomány az adófizető elszigetelt és kétségbeesett kísérlete arra, hogy a profitjának legalább egy csekélyke hányadát értelmes közcélra fordítsák. Az alamizsnától legegyszerűbben az adóigazolással tudjuk megkülönböztetni.

Adó 1 % most az adófizető bonyolult eljárás keretében, kerülő úton, a civil szervezetek bankszámláin átfuttatva fizet az államkasszába, abban az esetben, ha a szervezet még bonyolultabb módon igazolni tudja, hogy már minden pénzét befizette az államkasszába.

Adó 1 % tervezet a személyi jövedelemadó azon hányada, amit a költségvetési intézmények ezen túl nem kapnak meg az adóbevételek 99 %-ából.

Civil a homo sapiens szuveréngondolkodásra képes, szórványban előforduló, ám többnyire falkában cselekvő alfaja. Egyedeit a demokráciákban ígéretekkel, politikai és kommunikációs eszközökkel kezelik. Vigyázat; ha lefizetik, akkor észrevétlenül pártkatonává puhul és rögvest békemenetelve szórja a gyűlöletet

Cigány a 21-dik századi kalandorkodó magyarok gyűjtőneve a művelt nyugaton

Civil szektor a bizonytalansági tényezők összessége (lásd még; ngo)

Célcsoport többnyire szociális hálóval, ill. hitel- és kamatcsapdával befogott klienshalmaz, a fejkvóta vadászok fő tápláléka. Projektben puhítják, tréninggel keményítik, kis ideig állni hagyják, majd a támogatás lejárta után testmelegen hidegre teszik.

Demokrácia (illiberális) hungarikumként szabadalmazott és a magyar médiában alkalmazott matematikai művelet, mely során a szerkesztő a közös többszöröst figyelmen kívül hagyva a démosz köbgyökét behelyettesíti a kitüntetésekkel megvásárolt celebekkel hatványra emelt politikai osztállyal

Együttműködési megállapodás az önmagukban működésképtelen szervezetek/intézmények együtt írásba foglalják, hogy működnek

Feladatkiszerződés a forráshiányos közfeladatokat a még forráshiányosabb civil szervezetekhez delegálják, és ezzel elérik, hogy egyrészt a feladatok jóval olcsóbban maradnak ellátatlanok, másrészt végre a mulasztásért van kit elmarasztalni

Karitatív személyiség meggyőződése, hogy a hülye gazdagok pénzét, a hülye szegényekre hivatkozva ő tudja a legokosabban elkölteni

Kliens az a választópolgár, akinek a demokrácia győzelme idején nem jutott a hadizsákmányból, és most a kenyerét adó értelmes, értékteremtő munka helyett kínált jövőképek közül személyi segítővel sem tud választani

Klientúra (szociológia) a szférikus helyváltoztatások gyűjtőfogalma; a bioszférában a nyáltermelést serkentő enzim vegetatív mozgása, a szocioszférában a személyes siker érdekében végzett nyelvenjárás, a sztratoszférában a hatalmi centrumok körüli bolygómozgás.

Klientúra (sport) képviselőválasztásokhoz kötődő szezonális sportesemény, amikor a győztes párt kliensei felkapaszkodnak, a vesztes párt kliensei pedig leereszkednek a zsíros állásokba

Koherencia eredetileg keresztnév a görög mitológiában, a Potencia és a Vehemencia házasságából született sziámi ikrek egyike (testvére Intolarencia belehalt a szétválasztó műtétbe), most a magyar demokrácia jövőképe, a vízió szerint a cigánytelepi Magyar Gárda egységei díszsorfalat állnak a rózsadombi szegények éhségmenetéhez

Közhasznú tevékenység ha mindenki szeretné hogy legyen, kevesen csinálják, és senki nem ad rá pénzt, akkor a piacgazdaság körülményei között közhasznú tevékenységgel van dolgunk.

Kuratórium a periódusos táblázat impotens kilencvenedik eleme aktus közben

Monitoring a szóösszetétel magyar nyelvi bravúr, miközben egyik eleme sem magyar. A virtuális világot megjelenítő monitor és az ökölvívás küzdőterét jelentő ring szavak összevonásával (a szó eleji ill. szóvégi r mássalhangzó kettőzése nélkül) alkotott új fogalom könnyed eleganciával fejezi ki, hogy mióta a politikai elnyomórendszer váltás új frontot nyitott a népnek a létért való küzdelemben, azóta a váltókezelőknek a mások nyomora könnyen felejthető virtuális élmény

NCA kiosztó rendszert takaró betűkód. A keletkezéstörténetét nevében is hordozó Nem Civil Alkotás illiberális állami intézmény nevének rövidítése. Ezt a hűbéri struktúrát azon civil szervezetek képviselőiből álló, maguk közül demokratikus módon választott fő- és alcivil testületek működtetik, akik kormányrendeletre följelentik önmagukat és tevékenységeiket az erre a célra létrehozott kormányhivatalnál. A főcivil testületek irányelvei alapján az alcivil testületek tudatják a közcivilekkel, hogy részükről az érdekvényesítés maradéktalanul megvalósult, vagyis a bennszülött alattvalóknak az idén se maradt pénz.

Nonprofit szektor (ngo.) azoknak a tevékenységeknek az összessége, amelyek kizárólag csak a szektoron kívülieknek termelnek profitot

Optimizmus a civil szektorba szegregálódott humán erőforrás tartós információhiánya

Optimista kóros hiánybetegségben szenvedő civil tisztségviselő

Pályázat költséghatékony kapcsolatitőke befektetésű piramisjáték a közpénzek lenyúlására

Pályázati projekt a tervutasításos rendszerből átmentett irányítási módszer velejéig demokratizált (már a feladatot is neked kell kitalálni) változatának papíralapú mellékterméke. Minden példánya a teljesség igényével tükrözi az emberiségnek az írásbeliség kialakulása óta megtett útját, teljes terjedelmében (táblázatokkal, grafikonokkal és levezetésekkel együtt) tartalmazza a közgazdaságtudományok klasszikusainak akadémiai székfoglaló beszédeit. Kötelező mellékleteinek száma legalább eggyel meghaladja az Országos Széchenyi Könyvtár katalóguscéduláinak számát, formai megjelenése pedig esztétikai kategóriákkal mérhető, heurisztikus műalkotás, amelyet azért tilos beköttetni, mert a pályáztatással megbízott hivatalokat közbeszerzési eljárás keretében olyan digitális iratmegsemmisítő gépekkel szerelték fel, amelyek a gemkapocstól jönnek működésbe, a kötött, fűzött pályázatokat viszont elolvassák és tartalmuk hatására automatikusan népszavazást kezdeményeznek.

Paraméter a civil tisztségviselők túlélőképességének mértékegysége (bírósági bejegyzés 1 para, ügyészségi vizsgálat 10 para, pályázati elszámolás 100 para)

Parlamenti demokrácia államforma, amelyben a nép képviselői útján fogyasztja a skót viszkit és ettől választástól választásig éber kómában robotol

Párbeszéd azon társadalmi problémák retorikai gyűjtőfogalma, amelyeket a politikusok egy pár beszéd megtartásával megoldottnak vélnek.

Pénz a szuverén civil társadalomból jogi- és közgazdasági eszközökkel elvont fogalom

Projekt elsősorban financiálisan –de időben is- behatárolt különlegesen sokoldalú termék. A készítőjének kenyér, a finanszírozójának bűnbánó cédula, a megvalósítójának kötéltánc, a célcsoportjának pedig katapult, amelyik automatikusan a következő projektbe repíti.

Program a civil szervezet kasszájának lenullázására szolgáló technológiai eljárás, ha jól végezzük, akkor a tagság jelentős hányadát is elveszíthetjük

Roma Közmunka programokat ízesítő Indiából származó aromás etnikai fűszer, bibés hajtásait a legeltökéltebb rasszisták is frissiben leszakajtanák, míg a kaptárban kigyúrt porzós változatát az őslakosság pénzbehajtásra, illetve színesfémgyűjtésre használja.

Szupervízió a valóságellenes víziók felnagyított visszatükröződése módosult tudatállapotban

Tao Mao Ce Tung ellenes filozófiai irányzattal történő közpénz teleportálás pártkatonáknak

Támogatás a kincskeresők tevékenységére utaló „ás” igéből képzett, elvonási tüneteket produkáló, írásbeli kötelezettségvállalás esetén is verbális jelleggel szárnyaló fogalom. Materiális előfordulása a Kárpát-medencében ritka

Trend olyan szűkszavú menetrend, amelyben a messzi célállomás homályos körülírásán kívül az égvilágon semmi sincs, viszont állítólag mindenki odatart. Ezt a fogalmat a közgazdászok tények helyett, a politikusok érv gyanánt, a civilek pedig a közéletbe való rapszodikus betöréseik alkalmával pajszerként használják. A trend nőnemű változata a trendi, az esélyegyenlőségi törvény megalkotása óta azonos jelentéstartalommal bír ugyan, de a mélyen beágyazott patriarchális hagyományok miatt inkább csak az esélytelenek köznapi beszédében kapott polgárjogot.

Választási kampány négyévenként ismétlődő aktus, amikor a politikusok megkísérlik legalább orálisan kielégíteni a lakosságot.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.