Június 24,  Hétfő
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Tehetség? Zseni?

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 2,010,177 forint, még hiányzik 989,823 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Elég sok eszmefuttatás jelent meg az Orbán-rezsimről és megsemmisítésének – vagy legalább a Fidesz hatalomból való eltakarításának – esélyeiről. Nagyon helyes: az ország normálissá tételéhez vezető út megkeresése és végigjárása a legeslegfontosabb, rendkívül sürgős, azonnali feladatunk, amihez az egész értelmiségünk egyesített erejére van szükség. Sajnos azonban az említett anyagoknak egy jelentős része – szerintem – hibás posztulátumra épül: abból indul ki, hogy Orbán Viktor zseniális, de legalábbis nagyon tehetséges politikus, olyan, amilyen fia népünknek legfeljebb, ha tíz-húsz született az egész magyar történelem során.

Lehet, hogy valóban tehetséges, de a kérdés nem ez, hanem az, hogy van-e ennek a ténynek(?) bármi jelentősége? Egyetlenegy vonatkozásban tényleg lehet, de erről majd később szólok. Orbán nem zseni, nem is tehetség, hanem egy aljas gazember, népünknek ma a legnagyobb szégyene, semmi több.

Mondok egy példát: Hasfelmetsző Jack. Tehetséges volt? Kétségtelenül. Sokszor végezte – mondhatni hibátlanul – dolgát, ráadásul a Scotland Yard el sem tudta kapni! De jelentős vonása-e Hasfelmetsző Jacknek, hogy tehetséges volt? Egyáltalán nem. A lényeg az csupán, hogy sorozatgyilkos volt. Tehetségénél még az is fontosabb, hogy „Jack”, hiszen még csak a valódi nevét sem tudjuk!

Másik példa: a vitathatatlanul tehetséges Benito Mussolini. Nyugodtan mondhatjuk, hogy egyenesen zseniális újságíró volt: ahányszor csak egy lapot elkezdett szerkeszteni, a szó szoros értelmében néhány hét alatt az illető újság népszerűsége megsokszorozódott… Huszonegy éven át volt Olaszország tényleges vezetője. 1943-ban ugyan elvesztette hatalmát, de miután fogságából német segítséggel kimenekült, Itália északi felének – az úgynevezett Salói Köztársaságnak – lett az államfője. Igaz, ez már csupán egy bábkormány volt. „Ő ne lett volna tehetség?!” Szabad-e egyáltalán megemlíteni Mussolinit (vagy akár Orbánt!) értékelendő, hogy tehetséges volt – és evvel mintegy felmagasztosítani? Nem!!! Mussolini egyáltalán nem holmi tehetség, hanem a XX. század egyik legnagyobb gonosztevője. Lenin és Sztálin mellett, hogy Hitlert ne említsem – ez túlságosan banális lenne. A mi kérdésünk szempontjából előbbiek az igazán érdekesek, mert mindketten(!) máig is nagy népszerűségnek örvendenek (ahogyan minálunk Orbán). Sztálin elsősorban a volt Szovjetunió országaiban, de Lenin ráadásul ezek határain messze túl is! Jöjjön hát egy-egy gondolat e két „tehetséges” tömeggyilkos iránt érzett szeretet és tisztelet kapcsán:

– A „szovjet nép” elleni sztálini genocídium tagadása azok által, akik még most is a „népek atyját” tisztelik benne, akik vagy azt állítják, hogy egyáltalán nem is igaz a sokmillió szovjet ember megsemmisítése, vagy pedig, hogy ez több nagyságrenddel el van túlozva, és azt, hogy Sztálin nem hibáztatható benne – ugyanolyan, mint a holokauszttagadás. Számos civilizált országban a holokauszttagadás a törvény értelmében (és a gyakorlatban is!) büntetőjogi felelősségre vonást von maga után. Azonban mi nem vagyunk civilizált ország – ahogy a posztszovjet országok többsége sem az –, sajnos, korántsem csak ebben az értelemben.

– A Szovjetunióban rendkívül népszerű volt az az egyetlen „argumentum”, ami rávilágított, hogy miért is volt Lenin zseni. Úgymond, a tény, hogy Lenin beismerte önnön hibáját és 1921-ben bevezettette (az idejétmúlt hadikommunizmus helyett) a NEP-et, az Új gazdaságpolitikát, minden kétséget kizáróan bizonyítja Lenin zsenialitását. Amennyiben egyetlen hiba beismerése a zsenialitás ismérve, akkor bizony majd’ mindannyian zsenik vagyunk!

Megfeledkezni arról, hogy mindkettejük „zsenialitása” elsősorban az értelmiség lehető legnagyobb mértékű, illetve a többi népréteg részleges megsemmisítésében merült ki, valamint arról, hogy pontosan Lenin volt az, aki kontinensünkön az első koncentrációs táborokat létrehozta – óriási, bár eléggé elterjedt hiba a történészek és mindenki részéről, aki Leninről pozitív hozzáállással beszél! Sztálin „csak” továbbfejlesztette, valójában ipari méretűre növesztette elődje művét.

===

Ne hagyjuk, hogy továbbra is „tehetségnek” mondják azt, ha valaki magához tudta ragadni a hatalmat és még megőrizni is képes volt (hiszen számára semmi sem lehetett volna szörnyűbb a hatalom elveszítésénél)! Ennek a terminológiai gyakorlatnak véget kell vetni, már csak azért is, mert gúnyt űz a „tehetség” szóból!

Visszatérve e kis dolgozat elején mondott gondolatomhoz: egy, de csupán egyetlenegy dologban érdemes, ebben viszont muszáj figyelembe venni a személyes vonásait annak az illetőnek, aki a több mint ezeréves magyar történelem leggyalázatosabb féltucatnyi bűnözőjének egyike. Mellesleg opponenseim pontosan Orbán aljas gazemberségét, gátlástalanságát mondják „tehetségnek”, vagy egyenesen „zsenialitásnak”.

Legyőzéséhez, ahhoz, hogy védekező reakciói ne érjenek bennünket váratlanul, fontos, sőt elengedhetetlen, hogy a lehető legjobban kiismerjük ellenfelünket, megértsük hajlamait (de nem ám holmi tálentumait!, mert a tehetség fogalma sehogyan sem illeszthető az embertelen, a gazfickó és a szörnyeteg  kifejezésekhez). Ahhoz, hogy valóban fel tudjunk készülni a győzelemre, amit a regnáló rezsim fölött kell aratnunk, azon hatalom fölött, amely mindenkit, aki nem ért vele egyet, nem csupán ellenfélnek, de ellenségnek tekint.

És avval se jöjjön senki, hogy Orbán beteg. Igen, minden bizonnyal az. De ennek sincs semmi jelentősége, illetve, ha lenne, akkor pontosan, hogy ellene szólna. Különben sem tud érdekelni (semmilyen szempontból!) egy olyan galád alak diagnózisa és általában az egészségi állapota, aki bitorolt hatalmának egy jelentős részét – hosszú évek óta – célirányosan arra használja, hogy teljesen szétverje az ország egészségügyét. Őneki ez a kifinomult módszere a népirtásra.

Nem létezik olyan tényező, sem Orbánon belül, sem rajta kívül, amely miatt feloldozást kaphatnánk (vagy adhatnánk magunknak), ha továbbra is tűrjük magunk fölött a despotát!

Tolmách Péter

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.