Április 16,  Kedd
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék

VENDÉG


Kézivezérléssel akadályozhatják meg a Waldorf- és más alternatív iskolák, óvodák működését

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 2,290,098 forint, még hiányzik 709,902 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.
  • A kormányzat a szakképzési törvénybe rejtve megszüntetné az alternatív oktatási intézmények működésének törvényi alapjait.
  • Irreálisan rövid határidőt és feltételeket szabnak az érintett intézmények számára az engedélyek megszerzésére, ennek elmulasztásával pedig működési engedélyük megszünne.
  • Mindezzel a Waldorf- és más alternatív pedagógiai intézmények fennmaradása kiszámíthatatlanná válik, és sorsukról nem csupán szakmai szempontok, érdekek mentén is születhet döntés.

Olyan törvénymódosításokat rejtett el a kormány a szakképzési törvényjavaslatba, amelyek megszüntetik a sikerrel működő hazai Waldorf- és más alternatív óvodák, iskolák működésének törvényi alapjait. A jelenleg hatályos törvényi szabályozás külön említést tesz alternatív óvodapedagógiai programokról és alternatív iskolai kerettantervekről, és felhatalmazást ad arra, hogy az általános szabályoktól eltérően, sajátos módon határozzák meg egyebek mellett az óvodai nevelést és óvodai életet, az iskolában oktatott tananyagot és követelményeket, a heti óraszámokat és a vizsgákra való felkészülést (részletesen lásd a Nkt. 9. § (8)).

A kormány által benyújtott módosító javaslat törli az alternatív programokat, tanterveket használó óvodák és iskolák működésének alapját jelentő bekezdést, és helyette az alábbiakat tervezi bevezetni:

„(8) A nevelő-oktató munka fejlesztése érdekében az óvodai nevelésben, valamint az általános iskolai és középfokú nevelésben és oktatásban az oktatásért felelős miniszter a nevelés-oktatás tartalmi kérdéseire vonatkozóan egyedi megoldások alkalmazását engedélyezheti. Ebben az esetben az intézményt az oktatásért felelős miniszter veszi nyilvántartásba és adja ki számára a működési engedélyt.”

Ha a törvényt elfogadják, akkor ezzel megszűnik az alternatív pedagógiák működésének törvényi alapja, és kizárólag a miniszter ismeretlen szempontok szerinti egyedi döntése alapján fog múlni az alternatív iskolák léte. Mindezt azután tervezik bevezetni, hogy a Nkt. nyári módosítása már veszélybe sodorta az alternatív intézmények működését azzal, hogy előírta: a Nemzeti Alaptantervnek (NAT) félévenkénti bontásban meg kell jelennie a tantervben, és a tantárgyi struktúra a legfeljebb 30%-ban térhet el a minisztérium által megadottól. Senki sem tudja pontosan, hogy ezen rendelkezéseket pontosan hogyan kell alkalmazni az alternatív intézmények esetében, hiszen ezen intézmények teljesen más felépítésben és ütemezésben haladnak, mint az állami intézmények, miközben a tanulmányok végére az előírt ismereteket a tanulók éppúgy megszerzik, mint az állami intézményekben.

Mindezek tükrében az alternatív óvodák és iskolák megfelelő törvényi alap nélkül kell, hogy működjenek úgy, hogy ismeretlen szempontok szerint vetik össze tantervüket az új NAT-tal. Külön aggodalomra ad okot az, hogy ezt az új NAT-ot még mindig nem hozták nyilvánosságra annak ellenére, hogy már szeptembertől be kívánják vezetni. Félő, hogy az új NAT egyes elemei nem lesznek összeegyeztethetőek az alternatív iskolák programjával és szellemiségével, miközben a törvény az iskolák működésének feltételéül a NAT-hoz való szoros igazodást írja elő.

Az új törvény mindezeken túl további irreális feltételeket is szab. A törvénytervezet 99/K pontja szerint a működő alternatív intézményeknek 2020. április 1-ig kell kezdeményeznie az engedélyeztetési eljárást, ennek elmulasztása esetén az intézmény működési engedélye 2020. augusztus 31. napján hatályát veszti. Irreális ilyen rövid határidővel elkészíteni az engedélyeztetéshez szükséges dokumentumokat. A bajt tovább súlyosbítja a törvénytervezet annak a lehetőségnek a megszüntetésével, hogy a hasonló pedagógiai elven működő intézmények közös engedélyezési eljárásban vegyenek részt (pl. a Waldorf intézmények engedélyeztetését a Waldorf-szövetség közösen intézhette). A törvényjavaslat szerint az egyes intézmények külön-külön kell engedélyeztetési eljárást kezdeményeznie, ami teljesíthetetlen terheket róhat az egyes intézményekre.

A fentieket értelmében a Waldorf- és más alternatív pedagógiai intézmények fennmaradása kiszámíthatatlanná válik, és sorsukról nem csupán szakmai szempontok, érdekek mentén is születhet döntés. A szülők és pedagógusok számára ismeretlen szempontok szerint dőlne el, hogy az oktatási intézmények fennmaradhatnak-e. Felbecsülhetetlen oktatási tapasztalat és pedagógiai tudás halmozódott fel ezekben az intézményekben, melyeket a törvénymódosítás veszélybe sodor. A XXI. században égető szükség van oktatási módszereink megújítására, melyben az alternatív intézmények élen járnak, tapasztalataikat az állami közoktatás is kamatoztathatná. Megdöbbenéssel látjuk, hogy a kormányzat ehelyett az alternatív intézmények ellehetetlenítésén, kiüresítésén munkálkodik. Az alternatív iskolák veszélyeztetésével, a lehetséges oktatási alternatívák számának csökkentésével csorbul a szülők azon joga, hogy szabadon megválaszthassák, milyen nevelést kapjon gyermekük.

A Szülői Hang Közösség felszólítja a kormányzatot a szóban forgó módosítások azonnali visszavonására! A minőségi oktatás, a valódi pedagógiai alternatívák megteremtése és megőrzése közös nemzeti érdek. Az alternatív oktatási intézmények olyan pedagógiai kincs birtokosai, melynek eldobása bűn a felnövekvő generációk, nemzetünk jövője ellen.

Szülői Hang Közösség
szuloihang.hufacebook.com/szuloihang
Kapcsolat: [email protected]

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.