Július 14,  Vasárnap
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

Ordítok Blog


Az engesztelhetetlenül sötét oldal égő csipkebokra

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,477,250 forint, még hiányzik 1,522,750 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Ha a képmutatásnak, álszent, sunyi gyűlölködésnek szobrot akarna állítani valaki – szerencsére senki nem akar, ritkán akarja bárki megörökíteni az ocsmányságot – akkor az egy szoborcsoport lenne. Egyfajta magyar Laokoon-csoport, kígyók helyett valószínűleg polipok tapadnának az élni és szabadulni akaró testekre.

Alapvetően is újra és újra meg tudok döbbenni azon az elemi erejű sötét ostobaságon, azon a habzó gyűlöleten, ami az önmagát legújabban kereszténynemzetinek nevező gazdasági érdekszövetségből árad. Ennek bőven kimagasló alakja Kövér László. Ő annak az engesztelhetetlenül sötét oldalnak az égő csipkebokra, amelyik mindig olyan elveket vall, ami üzletileg megtérül. Ez még talán nem is akkora nagy baj, mindig voltak, vannak és lesznek ilyenek. A baj akkor kezdődik, amikor az ilyen illető bármiféle hatalomnak nevezhető dolgot kap a kezébe. Ha iskolai portás lesz, akkor a gyerekeket fogja gyűlölni és ócsárolni, mert rohangálnak, mert fiatalok, mert ellene élnek és az ő bosszantására vidámak. Ha kórházi portás lesz, akkor ő az, aki nem engedi be az apát az újszülött gyerekéhez, a gyereket a haldokló szülőhöz, mert látogatási időn kívül érkezett. Ha parlamenti portás lesz, akkor nem korlátozódik az engesztelhetetlen ostobasága egy szűk körre, akkor az egész ország részesülhet belőle.

Az különösen szép, amikor ezt a fröcsögő, de legalább tökéletesen indokolatlan és határtalanul önkritikátlan, bármilyen irányból abnormálisnak minősülő lelki torzulást kenetteljesen élteti például Hoppál Péter, aki mégiscsak egy értelmiségi családból származó zenészember, tehát elvárható lenne tőle legalább minimális önálló gondolkodásra való képesség. Ehhez képest találom döbbenetesnek, hogy Hoppál a közösségi oldalán élteti Kövér a Nemzeti vértanúk emlékművének újraavatásán elhörgött zavaros uszítását. Hoppál szerint ez az év, de inkább az évtized beszéde. Én pedig csak bámulok és nem értem.

..Az Istent, hazát és nemzetet tagadók 1919-ben burzsujoknak nevezték nagyapáitokat! 1956 után retrográdnak nevezték apáitokat! 1990 után mucsai­nak neveztek valamennyiünket, akik hittünk a demokrácia erejében.
Ma nacionalistának, populistának, Európa-ellenesnek, xenofóbnak, iszlamofóbnak, homofóbnak és ki tudja, még mi mindennek neveznek bennünket, csak azért, mert ragaszkodunk közösségeinkhez, kultúránkhoz, hagyományainkhoz.
Honfitársaim, ne legyenek kétségei­tek! Ha engeditek nekik, visszatérnek, és meg fogják bélyegezni a gyermekei­teket és az unokáitokat is! A Lenin-­fiúk utódjai ma is itt állnak velünk szemben, és – egyelőre még csak a virtuális világban – ott folytatják, ahol a Szamue­lyk és Csernyk száz éve abbahagyták.

Kövér László fröcsögő indulata érthetetlen és alapjaiban hazug. Az ő nagyapját egészen biztosan nem nevezte senki burzsujnak, sem retrográdnak, hiszen a nagypapa 1930-tól először a Szociáldemokrata Párt, majd a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja volt, valószínűtlen, hogy ez a nagypapa keresztény és konzervatív értékrendet adott volna át (bármit jelentsen ez) Kövér László apjának, ő pedig a fiának. Az asztalosok pedig még abban az időben sem számítottak sem gazdagnak, sem arisztokratának. Burzsujnak sem. Ha nem így lett volna, bizonyára nem lakatosnak taníttatja a fiát (Kövér László apjáról beszélek), hanem mondjuk orvosnak.

Kövér László tipikusan az a példánya az emberiségnek, aki iszonyatos hévvel gyűlöli mindazokat, akik nem abban hisznek, amiben éppen ő hisz. Itt a kulcsszó az éppen. Hiszen ugyanaz a Kövér, aki most keresztet hányva fekszik és kel, háborút hirdet mindenki ellen, aki nem az ő aktuális agybajában osztozik, nem olyan nagyon régen még liberálisnak hazudta magát, és a nép-nemzeti oldalt találta kirekesztőnek és gyűlölködőnek. Idézek Kövér Lászlótól abból az időből, amikor éppen liberálisok voltak. Ő és a gazdája.

„Riporter: Gyakorta halljuk, hogy a népi-nemzeti elkötelezettség az egy olyan, idézőjelben, ideológia, amely nem fér össze a másik ideológiával, megint csak a liberalizmussal. Mi erről az ön véleménye?

Kövér László: Azt, hogy én ezek…ezeket nem tartom igazi ideológiáknak eee…viszont eszköznek tartom, eee… személyes ellenszenvek, sz… unszimpátiák, gyűlölségek megideologizálására. Tehát arra, hogy miért kell a másikat kirekesztenünk, miért nem szabad a másikat elfogadnunk, erre szolgálnak ezek címkéül, eee… fedő…mázul, ha úgy tetszik.”

Kövér László szerint a nemzeti elkötelezettség nem ideológia, hanem eszköz a gyűlölködésre

Ott a bizonyíték a cikkben, ott a videó, ott vannak Orbán és Kövér saját szavai. És itt vannak Kövér mostani szavai:

Szükséges, de nem elégséges, hogy országunkban a választópolgárok 1990-ben nemcsak a kommunista korszakot, hanem 2010-ben a posztkommunista korszakot is demokratikus módon le tudták zárni.
Ezt a küzdelmet Magyarország véglegesen csak akkor nyerheti meg, ha a velünk szemben állók megtapasztalják, hogy a külföldről pénzelt istentelenséggel, hazaárulással és nemzettagadással Magyarországon soha többé nem lehet többséget szerezni!
Az előttünk álló küzdelmeket a magyarság csak akkor tudja megnyerni, ha a demokrácia eszközrendszerével meg tudunk őrizni egy olyan cselekvőképes politikai többséget, az igazságosság erejével fenn tudunk tartani egy olyan társadalmi többséget, és a szellem erejével biztosítani tudunk egy olyan erkölcsi többséget, amely az istentelenekkel, a hazaárulókkal és a nemzettagadókkal szemben meg tudja védeni önmagát, nemzetét és a hazáját.

Szellem ereje és erkölcsi többség. Az a fantasztikus ebben, hogy még most is működik. Az nem meglepő, hogy az egykori MSZMP munkatárs, majd Soros György pénzéből két éven át megélő, valamikor magát liberálisnak, most kereszténynek hazudó Kövér egy pillanatra sem szégyelli el magát. Az ilyenek nem szokták. Ahhoz kellene némi józan ész és valami erkölcsi minimum. Ilyen neki nincs. Az azonban egészen döbbenetes, hogy van ember ebben az országban, aki nem látja át, nem ismeri fel ezt a velejéig romlott, hazug maffiarendszert, melynek csúcsán a kitaláló: Orbán Viktor trónol és az ő trónja előtt a mindenkor hűséges szolgája, Kövér László lefetyeli a lábvizet. Az egyházi karnagyból lett megélhetési politikus pedig az évtized beszédének nevezi azt, amiért jobb helyeken a politikának a környékéről is eltakarítnák ezt a megélhetési liberálisból megélhetési nácivá átvedlett bűnbandát.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.