Június 20,  Csütörtök
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Külföldi nyelvtanulás: ki vállalja a felelősséget a gyermekeinkért?

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,908,701 forint, még hiányzik 1,091,299 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Sajtóközlemény

A Szülői Hang Közösség álláspontja a kormány által javasolt kétszer két hetes külföldi nyelvtanulással kapcsolatban

 

  • A szülő számára egyértelműnek kell lennie, hogy ki vállal felelősséget a teljes kiutazásért és annak szakmai színvonaláért; a kormány által említett fogadó családok illetve az iskolák önmagukban nem tudják vállalni ezt a felelősséget.
  • Félő, hogy pont azok maradnak ki vagy profitálnak keveset a programból, akiknek a legnagyobb szükségük lenne a segítségre, ezért javasoljuk, hogy a kormány bővítse ki a programot további lehetőségekkel a rendelkezésre álló keret terhére.
  • Arra kérjük a kormányt, hogy a szakmai szervezetek és az iskolák bevonásával dolgozzon ki alapos és átfogó nyelvoktatás-fejlesztési programot a közoktatásban.

 

A Szülői Hang Közösség üdvözli, hogy a szakmai szervezetek hosszú évek óta tartó következetes kritikái után a kormány is elismeri: a magyar iskolai nyelvoktatás színvonala nem megfelelő, és javítani kíván a helyzeten. Az eddig megismerhető tervek alapján erre a célra jelentős összeget szán a kormányzat, a javasolt kétszer két hetes külföldi nyelvtanfolyam azonban számos kérdést és aggályt vet fel.

A programmal kapcsolatban érezhetően nagy a bizonytalanság a döntéshozói oldalon is, ám egyetlen dolgot világosan és azonnal megfogalmazott a tárca a bejelentést követően: a felelősséget – beleértve a nyelvoktatás minőségét, gyermekeink ellátását, testi épségét és biztonságát – a befogadó családokra és iskolákra hárítják. Szülőként számunkra elsődleges, hogy a teljes kiutazásért és annak szakmai színvonaláért felelősséget vállaló nemzetközi szervezeti háttér biztosított, átlátható és mindenki számára megismerhető legyen, egyértelműen megállapítva, hogy ki az a személy, aki a külföldre utazó gyermekért felelősséget vállal. Ha családoknál kerülnek elszállásolásra a gyerekek, a legjobb szándék mellett is adódhatnak komoly problémák, melyek megelőzése és kiszűrése komoly szakmai és emberi odafigyelést követel a szervezők részéről. Álláspontunk szerint ezek a felelősségek nem háríthatóak a fogadó családokra illetve iskolákra, a szülők velük nem állnak közvetlen kapcsolatban, a magyarországi iskoláknak sem lehetősége, sem eszköze nincs ahhoz, hogy külföldi fogadó családokért és iskolákért lelkiismeretesen felelősséget tudjanak vállalni. Jelenleg nem látszik, hogy a kormányzat hogyan tud garanciát nyújtani 140 ezer gyerek biztonságos és színvonalas kiutaztatására, tekintve, hogy az ehhez szükséges belföldi és külföldi szervezeti háttér láthatóan még a tervek szintjén sincs meg.

Félő, hogy ilyen bizonytalan háttérrel sok szülő a kellő garanciák és a tisztázatlan felelősség hiányában nem meri elengedni gyermekét ezekre az utakra.

Más oka is lehet annak, hogy a szülők az első hallásra talán vonzó programtól elálljanak. Szintén gyakori probléma lehet – különösen a 9. osztályban, a kamaszkorba lépve, – hogy a gyermek nem eléggé érett vagy motivált ahhoz, hogy mind szüleitől, mind tanáraitól távol, egy idegen családban elszállásolva töltsön el két hetet.

Mindeközben idehaza komoly hiányosságok tapasztalhatók az iskolai nyelvoktatásban. Jelentős a tanárhiány: 2018-as felmérésünk szülői visszajelzései alapján tantárgyak közül az angol nyelv esetén a második leggyakoribb a tanárhiány. Az általános iskolákban a szülők 9%-ban számoltak be tanárhiányról az angol nyelv esetében, amikor az előző évben legalább két héten keresztül nem volt érdemi oktatás; a gimnáziumokban ez az arány 11%, a szakképzésben 14%. Szintén igen magas a váratlan tanárváltások száma is, és gyakori panasz a csoportbontás hiánya, és a szülők sok esetben kifejezetten elégedetlenek a tanár módszereivel. A nyelvoktatásra fókuszáló korábbi felmérésünk jelezte, hogy a szülők többsége (58%) szerint gyermeke nem a tudásszintjének megfelelő csoportban tanul. A szülők nagy többsége (79%) szerint a nyelvvizsgához szükséges igénybe venni iskolán kívüli, piaci alapú nyelvoktatást is, de a szülők fele (46%) anyagi lehetőségek híján nem engedheti meg magának a szükségesnek tartott iskolán kívüli nyelvoktatást. Mindezek oda vezetnek, hogy a hazai nyelvoktatás hiányosságai miatt a gyerekek sokszor nem sajátítják el azokat a nyelvi alapokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valóban sikeres legyen a nyelvtanulás szempontjából egy külföldi utazás.

A fentiek miatt félő, hogy pont azok maradnak ki vagy profitálnak keveset a programból, akiknek a legnagyobb szükségük lenne segítségre a nyelvtanuláshoz, és akiknek más lehetőség nem áll rendelkezére az egyéni fejlesztésre. Ezt elkerülendő, javasoljuk, hogy a kormány bővítse ki a programot további lehetőségekkel a rendelkezésre álló keret terhére. Tegye lehetővé, hogy helyi szinten az iskola és a szülők közösen döntsenek, hiszen ők ismerik legjobban a gyerekeket, az igényeket és a körülményeket. A rendelkezésre álló forrásból további lehetőségként javasoljuk bevonni a programba:

  • Anyanyelvi tanárok hosszútávú foglalkoztatását a hazai iskolai közoktatásban.
  • Ingyenes, bárki számára elérhető hazai nyári nyelvi tanfolyamok, táborok szervezését.
  • A közoktatásban részt vevő tanulók számára tanórán kívüli nyelvi kurzusok támogatását hazai nyelviskolákban.

Fontos, hogy mindezek mellett az iskolai nyelvoktatás is a megfelelő fejlesztésben részesüljön; szeretnénk megismerni az erre vonatkozó részletes kormányzati elképzeléseket is, tekintetbe véve, hogy a továbbtanulás feltétele a sikeres nyelvvizsga.

A külföldi kéthetes nyelvtanfolyamok esetén szükséges előre tervezni ezek minőségének mérését, a sikeresség kritériumait, és ezeket az mutatókat megismertetni a széles nyilvánossággal is.

A Szülői Hang Közösség fontosnak tartja, hogy a kormány a rendelkezésre álló, az adófizetők által finanszírozott keretet észszerűen és optimálisan költse el. Arra kérjük a kormányt, hogy a szakmai szervezetek és az iskolák bevonásával dolgozzon ki alapos és átfogó nyelvoktatás-fejlesztési programot a közoktatásban, melynek minden részletét teljes alapossággal ismerhetik meg az érintettek, mind a hazai iskolai nyelvoktatás, mind a tervezett külföldi nyelvtanfolyam tekintetében, melyen kiskorú gyermekeink önállóan, szülői felügyelet és segítség nélkül vesznek majd részt.

Szülői Hang Közösség
szuloihang.hufacebook.com/szuloihang
Kapcsolat: [email protected]

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.