Július 14,  Vasárnap
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Vagy Isten csak munkaidőben dolgozik?

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,477,250 forint, még hiányzik 1,522,750 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Ma életbe lépett a hajléktalanok közterület-használatát korlátozó törvény.

Magyarország keresztény ország.

Orbán Viktor: Keresztény értékeket követni igyekvő kormányzásra van szükség.

Idéznék a Bibliából, ha már keresztény nemzet vagyunk, hiszen eszerint kellene élnünk.

Máté 25./

32. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35. Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36. Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38. És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40. És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
41. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
42. Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
43. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
44. Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
45. Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
46. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.

A ma hatályba lépő törvény értelmében tilos életvitelszerűen az utcán, közterületen élni-lenni-létezni. Helyes. Támogatom.

De!

Van elég  hely a hajléktalanok befogadására? NINCS!

Van hajléktalan felzárkóztatási programja a kormánynak? NINCS!

Humánus-e a kormány, amikor bevezeti alternatíva nélkül a törvényt? NEM!

NEM humánus! Nem keresztény! Nem követi sem a keresztényi értékeket, sem a Biblia tanítását!

De ha már kereszténység.

Az Orbán kormány soha nem látott mértékben újított fel templomokat. Soha nem látott mértékben önti az egyházba a közpénzt. Akkor minek vannak zárva estétől reggelig a templomok? Főleg télen miért vannak zárva? Nem akkor lenne a legnagyobb szüksége rá a menedéket kérőknek? Nem az egyház dolga lenne, hogy minden elesettnek megfogja a kezét, ha már a kormány nem képes rá? Vagy Isten csak munkaidőben dolgozik?

Ha meg nem, akkor tessék, nyíljanak meg a templomkapuk, és adjanak helyet, osszanak élelmet, ruhát a rászorulóknak, a papok fogják meg a kezüket és vezessék vissza a fényre őket, mert ők is Isten gyermekei! Ez a dolguk!

Ha már verjük a mellünket, hogy mekkora keresztények vagyunk! Ha, meg nem megy, mert mégsem vagyunk akkora keresztények, mint azt hazudja Orbán és a keresztány tábor, ha még a papok sem képesek betartani Isten parancsolatait, akkor meg basszuk ki az egész kereszténységet templomostól a pics@ba. Mert így, ebben a formában odavaló. Mert Szent István nem ezt az álkeresztény nemzetet álmodta meg.

Czotter József

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.