Július 20,  Szombat
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

NEHAZUGGY


Tízparancsolat

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,725,271 forint, még hiányzik 1,274,729 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Kezd kissé elegem lenni ebből a tízparancsolat ügyből, amit a földkerekség egyik legbutább embere tart napirenden. Az illető miniszter a magyarországi kormányban, ami különben azt jelenti, hogy a helyén van, egy ilyen testületben nincs helye olyannak, aki képes közepes eredménnyel elvégezni az általános iskola második osztályát. Erről jut eszembe, volt nekem egy unokatestvérem, egy időben kórházigazgatóként vitte tovább a saját osztályát, ha csak lehetett, részt vett a nagyviziteken, olykor más osztályokon is. Egy nem túlságosan okos, ki tudja, ki által és hogyan kinevezett főorvos vizitje után lezöttyent mellém (az akkori feleségemet vártam, ő is éppen vizitelt), kifújta magát, aztán azt mondta: azt én értem, hogy ez a pali elvégezte az egyetemet, azt nem értem, hogyan tudott leérettségizni.

Szóval tízparancsolat. Olvastam egy remek cikket, amiben a szerző idézi ezt a fejhúst. Idézek néhány sort: „…sehol nem találtam olyasmit, hogy bárki emberellenesnek nevezte volna… a tízparancsolatot. Ki mikor és hol mondott olyat, hogy nem célszerű a tízparancsolat szerint élni? Senki, soha ilyet nem mondott, egyetlen elvetemült ellenzéki sajtóorgánum sem.”

Én sem olvastam ilyesmit, minthogy ezt eddig én sem írtam le. Most már itt az ideje, hogy leírjam. Ennyire iszonyatosan ostoba alakokat csak elrettentő például idézek, ezúttal megteszem, ezt is a jelzett, Molnár Bálint által írt cikkben láttam, ő citálta a nem tudom, milyen minisztert (nem bírom sem kimondani, sem leírni azt a szószörnyeteget, amivel az illető intézményt nevezik): „Az józan ésszel is belátható, hogy célszerű a tízparancsolat szerint élni. Az ellenzéki sajtó heves támadásainak közepette én azt szeretném már végre valakitől hallani, hogy a parancsolatok közül melyik az, amelyik emberellenes? Melyik az, amelyik az ember hátrányát hangsúlyozza, bármiféle értelemben?”

Nem látható be józan ésszel, megmutatom, melyik emberellenes, valamint azt is, melyik hangsúlyozza az ember hátrányát mindenféle értelemben (a bigott sötétséget nem lehetséges értelemnek nevezni).

Ideteszek egy pontos másolatot a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által hitelesített tízparancsolatból:

Isten tízparancsolata

A Sínai-hegyen Istentől adott parancsok a valláserkölcsi élet örök érvényű alaptörvényei (Kiv 20). Az embernek Isten és embertársai iránti kötelességeit összegzi. Érvényessége minden időben megmarad, mivel Jézus azt mondta: „Nem megszüntetni jöttem a Törvényt, hanem beteljesíteni” (Mt 5,17).

I. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

Istent felismerve első kötelességünk a benne való hit, a neki kijáró imádás; hódolat és dicsőítés, uralma kizárólagosságának elismerése.

II. Isten nevét hiába ne vedd!

Minthogy az ember gondolkodása és kimondott szava között szoros kapcsolat van, e hódolathoz hozzá tartozik Isten nevének (és általában az isteni dolgoknak) tisztelete. 

III. Az Úr napját szenteld meg!

Istentől való függőségünket fejezzük ki azzal, hogy megtartjuk az Úr napját, ezt az időt (egész életünkkel együtt) Neki szenteljük, ugyanakkor a földi munkálkodás múlandóságát jelezve és a végső nyugalmat előlegezve munkaszünetet tartunk!  Az első három parancs Isten uralmának elismeréséhez vezetett minket. Csak ez biztosítja az ember tökéletes szabadságát. A Tízparancsolat második része (táblája) az embertársak iránti kötelességeket tartalmazza, összhangban a természeti törvényekkel: 

IV. Atyádat és anyádat tiszteld!

Kapcsolataink közül első az, mely szüleinkhez fűz, hiszen életünket és felnövekedésünket nekik köszönhetjük. A szülői felelősség és a gyermeki tisztelet egymástól elválaszthatatlan. 

V. Ne ölj!

Minden ember élete szent. Az egészség is Isten ajándéka. így kell őriznünk magunk és mások életét. 

VI. Ne paráználkodj!

Az új élet nemzése éppúgy tiszteletet és védelmet kíván, mint az ember teste, s a szerelemben a másik felé megnyíló legbensőbb rejtett valósága. 

VII. Ne lopj!

Az embernek a munkával szerzett tulajdonhoz, az életét biztosító anyagi javakhoz való jogát szavatolja ez a parancs. 

VIlI. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

Az emberek közti kapcsolatok legfőbb munkálója az emberi beszéd. E nagy adománnyal nem élhetünk vissza, nem használhatjuk mások kárára. A parancs a nyelvvel elkövethető legnagyobb bűnt is jelzi, s általánosságban is elénk állítja az igaz beszédet, mint Istentől szabott kötelességet. 

IX. Felebarátod házastársát ne kívánd!

X. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az igaz cselekedetek mellett az igaz érzések, gondolatok, vágyak is az isteni akarat teljesítéséhez tartoznak.

A tízből kettőt látok vitathatatlanul tartandónak, az ötödiket és a hetediket. A többi vagy kifejezetten kártékony vagy egyszerűen csak szemforgató és bornírt, amilyenek azok voltak, akik ezt az „Isten tízparancsolatát” írták. Jó, tudom, rengetegen vannak, akik azt hiszik, ezt isten diktálta, azokkal nem tudok, nem is akarok mit kezdeni. Azoknak írok most, akik még sosem vették a fáradságot, hogy belegondoljanak, valójában mi is a Tízparancsolat, akik idegesen és türelmetlenül elhajtják az arra hivatkozókat: jól van, jól van, persze, a Tízparancsolat az betartandó, csak ne beszéljünk erről már annyit. Beszéljünk.

Hosszú volna a Tóra nyilvánvaló ellentmondásait taglalni, nem akarok most kérdéseket föltenni a frigyládáról meg a belé helyezett „bizonyságról”, azaz a kőtáblákról, a tudomány álláspontját sem fejtem ki (a Bibliát nagyjából Jézus születése előtt 120-150 évvel kezdték írni különféle felkészültségű papok), még attól is eltekintek, hogy megkérdezzem, mi a fene köze van a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a zsidó tízparancsolathoz, különösen „hitelesítésileg” (a különbségek elhanyagolhatók ugyanis, olyan „módosítások” vannak benne, amilyeneket egy plagizátor tesz bele a lopásába azt hívén, így elkerülheti a lebukást), úgy értem, mi a franctól lenne az egyszercsak „katolikus”, inkább maradok az egyszerű megállapításoknál.

Az első három parancsolat mindjárt nyilvánvalóan emberellenes, nyilvánvalóan az ember hátrányát hangoztatja mindenféleképpen. Attól ugyanis, hogy valaki abban a pózban érzi jól magát, ha a földön fekve leszorítják telitalppal a nyakát, az embernek még nem természetes szükséglete a megalázkodó szolgaság akkor sem, ha istennek nevezi a maga parancsolóját és akkor sem, ha magáénak vallja a püspöki karnak azt a végtelenül aljas megjegyzését, miszerint az isten uralma „biztosítja” az ember tökéletes szabadságát. Mint tudjuk, biztosítani a különféle biztosító társaságok szoktak, a tökéletes szabadság pedig nem létezik, a fenti marhaság esetén kiváltképpen nem.

Én, az Úr a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek. Ásszeret hádivrót, első kőtábla, második parancsolat.” Így szólt az eredeti. A zsidó vallás katolikus átiratában van ennél cifrább és kegyetlenebb is (az ásszeret hádivrót a tízparancsolat héberül).

„Atyádat és anyádat” leginkább szeretni volna jó, ami szerencsés esetben természetes érzemény, én például belebetegedtem volna, ha a két fiam „tisztel”, különösen ha ezt parancsolatra teszi, még különösebben, ha egy ködös, meghatározhatatlan lénynek, különféle erkölcsű és tudású papoknak a definíciója szerint „istennek” a parancsolatára. Azt aztán végképp kikérem magamnak, hogy olyan alakok határozzák meg nekem a szerelem mibenlétét, akik a saját, „önkéntes” fogadalmuk szerint sosem láthatnak nőt másképpen, mint az általuk diktált vallás „hívőiként”, és különválasszák „az új élet nemzését” meg a „paráználkodást”. Egy nő szempontjából meg aztán kiváltképpen ne intézkedjenek.

A hazugság ismét csak meghatározást igényelne, egy bizonyos, elviselhetetlen volna a világ az állandó, mindenféle faragatlan és jellemtelen emberek által „igazságnak” vélt állítások folytonos hangoztatásától, beleértve azt is, amit ezek az emberek „becsületnek” tartanak.

Ami a mások házastársának és tulajdonának kívánását illeti, azt vagy tessék egyértelműen tiltani (mint például ezt a 7. parancsolat teszi), vagy tudomásul venni, hogy a „kívánás” nem bűn (úgy különben a mások házastársával kapcsolatos tiltás is érdekesen alakítaná az emberi életet, elég csak az ebből fakadó értelmetlen szenvedésekre és életre szóló gyűlölségre gondolni).

Marad a ne ölj és a ne lopj. Ez volna annyira alapvető, amivel a betegségek 80%-a elkerülhető? Ehhez tényleg olyan iszonyatosan butának kell lenni, ami kizárólag a magyarországi kormányba való bekerülés alapfeltétele.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.