Július 14,  Vasárnap
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

DÜHÖNGŐ


A rohadt életbe! Ne tegyünk már úgy, mintha ez rendben lenne

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,442,844 forint, még hiányzik 1,557,156 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Széles Gábor putri lapjában jelent meg. Véleménycikk, sok minden belefér és jól is van így, a vélemény legyen csak szabad. Akkor is, ha nem egyezik, vagy éppen homlokegyenest szembe megy mindazzal, amit én gondolok.

De ez, ez nincs jól, kurvára nincs jól és rohadtul semmi köze nincs a vélemény szabadságához, sem a szólásszabadsághoz. Abban a pillanatban, amikor valaki elkezd ordas náci eszméket terjeszteni, amikor lényegében egy átdolgozott zsidótörvény bevezetésének szükségességén filozofál és ezt megteheti, mégpedig nem egy eldugott blogban, mint ahogy sok elmebeteg teszi, hanem egy magát médiaként, hírlapként aposztrofáló felületen, az piszkosul nincs rendben. Akkor sem, ha ehhez Széles Gábor laptulajdonos és az ő kicsiny lánya, mint igazgató lelkesen tapsikol.

Nincs rendben, mert nem robbant fel az internet. Mert nem tiltakoznak a politikusok, de – és ez a súlyosabb – nem tiltakozik a média. A hvg.hu és a 24. hu megemlíti. Mint hírt. De amúgy nem ügy, érdekesebb, hogy a részeg tévériporter mellé egységesen kiállt Tibi atya és a fasz tudja mennyi követője, mert az jó buli. Hát tényleg.

Az is kibaszottul jó buli, hogy Lakitelek volt polgármestere, a Fidesz oszlopos tagja, bizonyos Felföldi Zoltán – jegyezzük meg a nevét, hátha ő lesz a választás után a zsidó- és buziügyi miniszter – okádott bele a társadalom arcába. Igen, mindenki arcába. Azéba is, aki nem meleg, nem homoszexuális, vagy tök mindegy, hogy nevezzük. Mert lehet bárkinek ellenvéleménye és mindenkinek jogában áll ezt el is mondani, de ilyesmihez nincs joga senkinek. Felföldi ilyesmiket követel:

Hatodik tétel egyes társadalmi pozícióknak, illetve foglalkozásoknak a nyíltan vállalt homoszexualitással való össze nem egyeztethetősége. Ezeket a pozíciókat, illetve foglalkozásokat ne lehessen betölteni, illetve művelni nyíltan vállalt homoszexuális orientációval. Gyermekeinket ne neveljék homoszexuális tanárok, Nemzeti Színházunkat ne igazgassa homoszexuális direktor, homoszexuális ne lehessen miniszterelnök, miniszter! Mindegy, hogy a homoszexualitás „adottság”, vagy önként választott. Sok olyan foglalkozás van, amit bizonyos adottságokkal nem lehet űzni. Pl. szemüveges ember nem lehet vadászpilóta, pedig ő sem tehet arról, milyen a látása. Ha pedig a homoszexualitás választás kérdése, a helyzet szintén egyértelmű: két dolog közül kell választani. Ahogyan szerzetes és házas ember sem lehet valaki egyszerre.

Hetedik tétel, hogy a homoszexuálisokkal munkájuk során kapcsolatba kerülők lelkiismereti aggály esetén ne legyenek kötelesek végrehajtani bizonyos – munkájukból egyébként adódó – feladatokat. Ahogyan egy orvos abortusz végrehajtását lelkiismereti okból megtagadhatja, kérhesse kimentését a Budapest Pride résztevőinek védelme alól az a rendőr, aki a homoszexualitást ellenzi, vagy ne kelljen homoszexuális párok élettársi kapcsolatát bejegyezni az azt elvi alapon ellenző anyakönyvvezetőnek. 

A nyolcadik tétel rólunk szól: bármit mond a politika, az emberi jogi szervezetek vagy az Európai Unió, családjainkban, egyházainkban, civil szervezeteinkben, önkormányzatainkban, gyerekeink iskoláiban nyíltan álljunk ki a homoszexualitással szemben, tanítsuk gyermekeinknek, hogy az egyetlen elfogadható szexuális kapcsolat a heteroszexuális kapcsolat. És legfőképpen: igyekezzünk úgy nevelni őket, hogy a homoszexualitással szemben védettek legyenek.”

De a kurva életbe! 2017-et írunk és itt tartunk? Megint? És nincs felháborodás, nem ordít a teljes magyar média, mert már megszoktuk és ha holnap a Horthy szobrok mellé Hitler szobrok kerülnek, az is rendben lesz. Undorító, amivé ez az ország vált. Egy kormánypárti illető (nem írom le, hogy politikus és azt sem írom le, hogy ember) a véleményszabadságra hivatkozva meghirdeti az új zsidótörvényt, csak most a melegek lettek a zsidók.

4. §. Zsidót nem lehet az országgyűlés felsőházának tagjává megválasztani, kivéve az izraelita hitfelekezet képviseletére hivatott lelkészeket.

Zsidó mint legtöbb adófizető nem lehet a községi képviselőtestület tagja. Zsidót a törvényhatósági és a községi legtöbb adófizetők névjegyzékébe nem lehet felvenni.

Az, akit az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzékébe felvettek, ha őt a jelen törvény értelmében zsidónak kell tekinteni, köteles ezt bejelenteni. Zsidó csak akkor gyakorolhat választójogot, ha igazolja, hogy őt ez a jog a második bekezdés értelmében megilleti. 

5. §. Tisztviselőként vagy egyéb alkalmazottként zsidó nem léphet az állam, törvényhatóság, község, úgyszintén bármely más köztestület, közintézet vagy közüzem szolgálatába. Ez a rendelkezés a társadalombiztosító intézetek szerződött és ideiglenesen megbízott orvosaira is irányadó. A biztosító intézet elnöke az intézet zsidó szerződött orvosainak szerződéses jogviszonyát egy évi felmondással megszüntetheti.

A közép-, a középfokú és a szakiskolákban oktatást végző zsidó tanárokat, a népiskolákban oktatást végző zsidó tanítókat, továbbá a zsidó községi, jegyzőket (körjegyzőket) az 1943. évi január hó 1. napjáig, a zsidó kir. ítélőbírákat és a kir. ügyészségek zsidó tagjait az 1940. évi január hó 1. napjával nyugdíjazni kell, illetőleg az erre irányadó szabályok szerint a szolgálatból végkielégítéssel el kell bocsátani.

6. §. Zsidót kir. közjegyzőnek, hites tolmácsnak, állandó bírósági vagy más hivatalos szakértőnek (becsüsnek) kinevezni, közjegyzői helyettesnek kirendelni, zsidónak szabadalmi ügyvivői jogosítványt adni nem lehet.

10. §. Zsidó nem lehet időszaki lap felelős szerkesztője, kiadója, főszerkesztője, vagy bármily névvel megjelölt olyan munkatársa, aki a lap szellemi irányát megszabja, vagy a lap szerkesztésében egyébként irányító befolyást gyakorol. 

11. §. Zsidó nem lehet színház igazgatója, művészeti titkára, dramaturgja vagy bármily névvel megjelölt olyan alkalmazottja, aki a színház szellemi vagy művészeti irányát megszabja, a színház művészi személyzetének alkalmazásában vagy a színház művészeti ügyvitelében egyébként irányító befolyást gyakorol.” (Második zsidótörvény, 1935)

Hogy a bánatos francban jutottunk el idáig? Nem odáig, hogy egy idióta barom fasz megír egy ilyen mocskot, egy másik idióta barom fasz megjelenteti és mindketten a kormánypárt seggéből lógnak ki. Az nem meglepő. De az ország, a társadalom, a sajtó hogy juthatott el odáig, hogy ez ne legyen ügy, erre senki ne kapja fel a fejét, ne verje az asztalt két ököllel?

Mi lesz a következő lépés? Felföldi Zoltán alakulatot szervez és esténként buziverő-körutakat tart? Esetleg mindjárt kormányzati támogatással? Agyon is lehet majd verni őket? Lesznek átnevelőtáborok? Elkobozza a kormány a vagyonukat és szétosztja a hívei között?

Emberek! Hát normálisak vagyunk mi? Hová az úristenbe tartunk? Hová? És miért tűrjük szó nélkül? Szégyen, ami itt történik és ennek Felföldi förtelmes irománya nem egy kirívó példája, hanem a rendszer része. Aki szerint nem kell egy marginális kis portál irományaival foglalkozni, az nagyon, de rohadtul nagyon téved. Kell. Addig ordítsunk, ameddig nem késő. Pedig már most is az.adomany-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.