Július 25,  Csütörtök
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

NEHAZUGGY


Az antiszemita, rasszista, homofób, hazug, pápagyalázó, fizetett pártszócső keresztény Európája a járható út?

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 2,369,185 forint, még hiányzik 630,815 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Gyenge pillanataimban megbeszéltem már magammal többször is: Bayer Zsolt, és úgy általában a Bayer-jelenség nem az a téma, aminek hasznos vagy érdemes volna felületet, publicitást biztosítani. Majdnem meggyőztem magam arról, hogy ha nem beszélünk róla, akkor nincs. Akkor hátha kevesebbekhez jut el az, amit a határtalan szervilizmusra és éhgyomorra elfogyasztott, pálinkával öblögetett gyógyszer okoz a nemzet megélhetési gyűlölködőjének agyában.

Hosszú hónapok teltek el úgy, hogy hagytam szótlanul, hadd okádja az epét, elolvastam néha az általa legyártott mérgezett moslékot, de nem éreztem azt, hogy erről hangosan kellene gondolkodnom. Egészen addig, amíg vetettem egy pillanatást tollforgató elvtárs augusztus 1-jén fogant fuldokló hörgésére Ferenc pápával kapcsolatban. Amit ezúttal nem a gazdája, Széles Gravitáció Gábor Magyar Hírlapjában, hanem személyesnek mondott, fizetett kormányhirdetésekkel vastagon kitapétázott blogján követett el, de azonnal lecsapott rá a Mandiner keresztény rovata is.

Az előzmény: Ferenc pápa szerencsétlenségére azt találta mondani, hogy helytelen az iszlámot a terrorizmussal azonosítani, és hogy minden vallásban van egy kisebb fundamentalista csoport, a katolikusoknál sincs ez másként.

Nem szeretek az iszlám erőszakról beszélni, mert az újságokból naponta értesülök az erőszakról. Olaszországban, valaki megöli a barátnőjét, más az anyósát. Ezek mind megkeresztelt katolikusok. Ha szóvá teszem az iszlám erőszakot, akkor szóvá kell tenni a katolikus erőszakot is. Nem minden muszlim erőszakos.

Mint az egyházfő mondta, a terrorizmusnak különböző okai vannak, ami akkor fokozódik, ha nincs más lehetőség, és amikor a pénzt bálványozzák az ember helyett.

„Ez a terrorizmus első megjelenési formája. Ez az alapvető terrorizmus az emberiség ellen. Beszéljünk inkább erről. Megkérdeztem magamtól, hány munkanélküli fiatalt fosztottunk mi meg Európában eszményeitől. Ezután ők a kábítószerhez, az alkoholhoz fordulnak, vagy jelentkeznek az Iszlám Államba.”

Fontosnak gondolom idetenni Ferenc pápa szavait, hogy értsük kinek, minek szól az ötös számú mélyről felzubogó, fuldokló, felháborodott hörgése, amelynek konklúziója (az egyik), hogy „a pápa esze el van menve.” Az indok: a demens vénembergazember Ferenc pápának Bayer szerint volt pofája azt mondani, hogy ha egy hithű katolikus megöli a barátnőjét vagy az anyósát, az egyenlő azzal, amikor egy muszlim telerakja a testét robbanóanyaggal, és Alah akbar! üvöltéssel felrobbantja magát. Vagy ha kamionba ül és a tömegbe hajt. A nemzet udvari íródeákja és sztoikus bölcselője úgy véli, ez az elmebeteg állítás akkor sem állná  meg a helyét, ha ama bizonyos megkeresztelt katolikus Jézus segíts! üvöltéssel ölné meg a barátnőjét vagy az anyósát.

Ferenc pápa összehasonlításának (akit egy, a cikke alá böfögött kommentben a pápai trónt bitorló senkinek nevez) teljes jogosságához ugyanis az kellene – még mindig Bayer szerint -, hogy:

  • a megkeresztelt katolikus robbanóanyaggal felszerelkezve mondjuk Szaúd-Arábia fővárosában egy bevásárlóközpontban robbantsa fel magát, miközben azt üvölti, hogy Jézus segíts!;
  • létezzen a világon egy magát katolikusnak valló terrorszervezet, amelynek egyetlen célja kiirtani a muzulmánokat, és eltüntetni a föld színéről a muzulmán civilizációt;
  • megkeresztelt katolikusok milliói özönöljenek a muszlim országokba, tengeren, szárazföldön, a határon őrjöngve követeljék, hogy engedjék át őket, méghozzá oda, ahová nekik tetszik, és ezen milliók közé bújva megkeresztelt katolikus terroristák ezrei, tízezrei próbáljanak bejutni mondjuk a gazdag öböl-államokba, ölni, ölni, ölni, másodsorban pedig párhuzamos társadalmakat kialakítani, katolikus gettókat, ahová a muszlim rendőrség be sem merné tenni a lábát, arra lenne szükség, hogy a megkeresztelt katolikusok milliói odaérve a muszlim világba, soha, semennyire se akarjanak integrálódni, beilleszkedni, és egyáltalán ne tartsák tiszteletben a muszlim társadalom törvényeit, ellenben ellentmondást nem tűrő módon követeljenek jogokat maguknak, letépjék a burkát és a fejkendőt a muszlim nőkről, és azzal a lendülettel meg is erőszakolják őket.

Mivel ilyen nem létezik, a pápa vagy egy demens vénember, aki teljességgel alkalmatlan a pápai poszt betöltésére, vagy egy gazember. Most hirtelen nem jut eszembe harmadik lehetőség

– így épül fel a szélsőjobboldali, nacionalista, jól fizetett gyűlöletbeszéd. Idézni voltam kénytelen a szerzőt és nem valamiféle olcsó publicitás biztosítása végett, hanem kizárólag elrettentő példaként. E véres szájú fröcsögés nyilvánosságra kerülése óta eltelt bőven az a két nap, amennyi idő alatt a nemzeti-keresztény oldal, a katolikus egyházzal tökig összefonódott politikai vezetés (külön Semjén Zsolt), illetve a magyar katolikusok – egyenként és testületileg – tiltakozhattak volna ez ellen a szimbolikusan tényleg vérben tocsogó uszítóbeszéd ellen. És nem elsősorban azért, mert kiváló publicistájuk gyalázza egyházuk vezetőjét, azaz demens vénembernek és gazembernek nevezi. Joga van ezt gondolni. Mint ahogy nekem is jogom van – ha megfelelően alá tudom támasztani a mondandómat – úgy vélni, hogy Orbán Viktor egy elmezavaros, hatalommániás, wannabe diktátor, egy gátlástalan hazug tróger, egy népirtó senkiházi. Hanem mert Bayer Zsolt konkrétan azt állítja: embert ölni rendben van. És közben mindenki hallgat, kussol és lapít. Mindenki, akinek kötelessége és feladata lenne elhatárolódni, elítélni, megbotránkozni.

A megkeresztelt katolikusok és az európai kereszténység védőbeszéde a magából kivetkőzött notórius köpönyegforgató udvari költő tollából nem más, mint egy hamis premisszákon, elhallgatott igazságokon alapuló, belemagyarázásokra épülő bűzös pártpropaganda, amely a maga torz következtetéseivel kívánja tovább fertőzni az agyakat, lelkeket. Amellett, hogy a kocsmaasztali hőzöngés közepette a szerző önkényesen figyelmen kívül hagyja a pápa korábbi kijelentését, miszerint súlyos hiba összekeverni az iszlám vallást az Iszlám Állammal, hiszen a muzulmánok szintén elítélik a terrorszervezet tetteit, és harcolnak a működése ellen, Bayer ugyanúgy hazudik, mint a főnöke. Ráadásul legitimnek tartja a gyilkolást, emberölést, ha az egyensúlyt teremt a világban.

Ide figyelj, te mocskos bértollnok, te romlott terméke a mindenkori rendszerek lelkiismeret nélküli kiszolgálásának!

  1. Ferenc pápa nem az iszlamista elmebetegeket mentette fel a mondandójában, hanem világossá tette, hogy a gyilkosság bűn. Akkor is, ha csak egy életet olt ki valaki, akkor is, ha többet. Az egy ember halálát okozó gyilkosság pontosan akkora bűn, mint a tömegmészárlás. Mert állítólagos keresztény ember nem relativizálja az ötödik parancsolatot aszerint, hogy ki az elkövető, milyen vallású, és mit üvölt miközben ráront áldozatára. Igen, az ember igazságérzete különbséget tehet a sokféle emberölés között, de az Isten, akiben ti állítólag hisztek, és akire állandóan hivatkoztok, az nem. Mint ahogy Ferenc pápa sem. Mert a pápa nem vezénylő tábornok, nem örök hatalomra törekvő, választási kampánytól választási kampányig élő, elvtelen politikus, akinek semmi nem drága azért, hogy élete végéig kormányozzon. A pápának az a dolga, hogy a békére törekedjen és ne az uszításra, a pápa nem pártok szócsöve, mint Bayer Zsolt, hanem az egyetemes emberi értékek és a moralitás képviselője. Aki nem engedheti meg magának, hogy ordas általánosításokkal hangolja a híveit azok ellen, akiket önkényesen sátánnak kiált ki. A pápa nem hirdethet vallásháborút, ennyire nagyon egyszerű.
  2. Ha a keresztény Európa szent inkvizícióval és keresztesháborúkkal vastagon borított, szenvedések tömkelegétől sújtott múltjától el is tekintett a művelt és tájékozott Fidesz-seggnyaló, attól semmiképpen nem tekinthetett volna el, hogy a katolikus-protestáns Európa feltalálta már a maga terrorját. Aki ezt elhallgatja, csak azért, mert az IRA (amely több száz ártatlan embert gyilkolt meg, és amelyik ír katolikusként határozta meg magát ír protestáns ellenségeivel szemben) nem muszlimokat öldökölt, és csak azért mert pillanatnyilag ez szolgálja torz és beteg érvelése alapját, az egy ócska, undorító gazember. Még nem annyira vénember, mint Ferenc pápa, de a végtelenségig aljas. A keresztény Európa önként hozta létre a maga különbejáratú borzalmait a vallás nevében úgy, hogy egy nyomorék muszlim nem volt a közelben.
  3.  A fentiek mellett Bayer Zsolt vitriol- és fekáliagenerátor az iszlamista terrort olyan terrorként jellemzi, melynek áldozatai kizárólag keresztények, és amelynek célja egyenesen a kereszténység elpusztítása. Ez pedig attól függetlenül súlyos csúsztatás, hogy Ferenc pápa mit mond és mit nem mond. Bayer Zsolt nem beszél arról, hogy az iszlamista terrornak nagyságrendekkel több muszlim áldozata van, mint keresztény. Mert Bayer Zsoltnak nem az a dolga, hogy újságíró létére korrekt módon tájékoztasson, hanem tolja a kenyéradó szekerét. Mindegy milyen árat fizet érte ez a saját vezetői által hülyének nézett, kifosztott keresztény magyar társadalom.

Szóval nem kell beszélni Bayer Zsoltról, de akkor ezek a hamis, hazug, valótlan eszmék gyűrűznek be a bőrünk alá, az agyunkba és elhisszük, hogy a világ arról szól, amiről ezek az elfajzott, hataloméhes nemzetiek beszélnek. Sem katolikus nem vagyok, sem vallásos, sem Ferenc pápa zsoldos katonája, és bár tiszteletben tartom, hogy mindenkinek joga van azt gondolni róla, amit akar, a hazugságot nehezen viselem. Az emberi életek kioltásának relativizálását pedig egyenesen bűnnek tartom.

Bízom benne, hogy a mindig jól fizetett megélhetési véleményterrorista, akinek valószínűleg minden ilyen kirohanását az az egészségügyi megfontolás magyarázza, hogy ne kapjon agyvérzést, ezzel a szélsőséges hanggal egyúttal reflexióra és önreflexióra készteti azokat, akik képesek erre a műveletre, csak esetleg nemigen gyakorolják. Az antiszemita, rasszista, homofób, hazug, pápagyalázó, fizetett pártszócső keresztény Európája a járható út? A hazugságokra, népbutításra építő szorgalmas uszítás, ami naponta mérgezi az elmét? Ahol elcseszett véleményformálók következmények nélkül leírhatják, hogy ölni rendben van, ha olyanok is meghalnak, akiket mi gyűlölünk? Ahol bárkinek neki lehet rontani, aki pontosan látja, hogy ócska gazemberek miként próbálnak emberi holttesteken felkapaszkodva, agyakat mosva örökre hatalmon maradni? Kérdezem ezt úgy, hogy a terror minden formáját elutasítom és elvárom az európai és hazai illetékesektől, hogy pofázás helyett cselekedjenek.

Arra jutottam, hogy ez az ember vagy egy toprongy alkoholista, aki képtelen/nem hajlandó a minimális újságírói deontológiai szempontok alapján firkálni, vagy egy vallásából kivetkőzött, pénzéhes, elvtelen kalandor. Most hirtelen nem jut eszembe harmadik lehetőség. Mindenesetre az általa végzett pusztítás viszont a terrorizmus mértékegységével mérhető. Ráadásul akkor is van és rombol, ha nem beszélünk róla.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.