Július 23,  Kedd
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Bemutatkozás – Szolidaritás Mozgalom

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 2,307,932 forint, még hiányzik 692,068 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Bemutatkozás

Egyre fokozódó aggodalommal figyeltük azokat a társadalmi és politikai folyamatokat, amelyek az utóbbi években (leginkább az utóbbi tíz évben) zajlanak Magyarországon. Arra a következtetésre jutottunk, hogy a politika és a „hétköznapi emberek” világának távolodása, a politikai és gazdasági hatalom összefonódása és mind kevesebb kézbe való összpontosulása, a társadalom különböző csoportjainak mesterséges szembefordítása, a társadalmi szolidaritás hiánya, a közbeszéd eldurvulása, vagy éppen a közös ügyeink iránti közöny határozott beavatkozás nélkül nem állíthatók meg.

Ezért 2011 októberében életre hívtuk a Magyar Szolidaritás Mozgalmat, hogy a közéletben megpróbáljuk markánsan képviselni a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás eszméjét, és mindazt, amit helyesnek, tisztességesnek gondolunk.

Tagjaink sokfélék, különféle foglalkozásokat űznek. Vannak közöttünk melósok és értelmiségiek, szakmunkások és egyetemi oktatók, a magán- és a közszféra alkalmazottai, nyugdíjasok és kisvállalkozók, de akad közöttünk szakszervezeti vezető, önkormányzati és parlamenti képviselő is. Gyakran élcelődünk azon egymás között, hogy – az intézményesült politika elitista világával szemben – mi amolyan plebejus, „proli” szervezet vagyunk. Ugyanakkor büszke, öntudatos állampolgárok is, akik a közjó érdekében – személyes érdekeiken felülemelkedve, kockázatokat is vállalva – készek aktív szerepet vállalni a közéletben. Tehát politizálunk!

Modern demokrácia nem létezhet a jogállam alkotmányos intézményei, az állampolgárok szabadságát garantáló jogintézmények kiegyensúlyozott, a hatalmi ágak megosztására épülő államberendezkedés nélkül.

A magyar demokratikus jogállam intézményrendszere még fiatal, alig múlt huszonöt éves; talán soha nem volt hibátlan, de ennek ellenére az alapokat, a fejlődés reményét biztosítani tudta. Azonban az utóbbi években – mondjuk ki, hogy a Fidesz-KDNP 2010-es kormányra kerülése óta – a jogállam, a fékek és ellensúlyok rendszere egyre inkább gyengül, a „nyugatias” politikai berendezkedés ideája alulmaradni látszik a „keleties” vagyon- és tulajdonszerzési, hatalomgyakorlási mintával szemben.

A modern jogállamiság alapjának tekinthető jogbiztonság gyengülésével minden más biztonság is sérülékennyé és esetlegessé válik. Az állam garanciális elkötelezettségei egyre csökkennek. A közoktatás rendszere romokban hever, a mindent maga alá gyűrő központosítási akarat csak fokozta az egyébként sem jó állapotban lévő rendszer bajait. Tragikus mélypontra süllyedt az egészségügy színvonala. Az egészségükben megroppant, nyomorban és nélkülözésben élők biztonságának erősítése helyett az állam inkább üldözi és bünteti őket (mint pl. a hajléktalanság kriminalizálása).

A munkavállalók jogainak csorbításával egyre teljesebbé vált azok kiszolgáltatottsága. Az érdekvédelem ellehetetlenítése nyomán megjelent a munkavállalói szegénység is. De a munkanélküli ellátás helyett a közmunka bevezetése is olyan kudarc, amely nem csak a szerepét nem képes betölteni (ti. visszavezetni a munka világába azokat, akik kiestek belőle), hanem megalázó is az abban résztvevők számára.

Hosszan sorolhatnánk még a problémás területeket. Mi azonban nem ilyen Magyarországon szeretnénk élni. Azt kívánjuk, hogy hazánkban a propagandaszövegek mesebeli világán túl valóban érvényre jusson az emberek véleménye, és boldogulásuk és jólétük megteremtése jelentse a kormányzás elsődleges célját. Olyan országot akarunk, ahol az állam garantálja polgárai biztonságát, ahol a közterheket igazságosan osztják el, ahol az állampolgárok szívesen vesznek részt a köz ügyeinek megvitatásában, ahol a szolidaritás a társadalom alapvető értékválasztásainak egyike.

A szolidaritás számunkra az a hit és világlátás, hogy fejlődni, előbbre jutni csak közösen és együtt lehet. Legfontosabb küldetésünknek tartjuk, hogy rávilágítsunk azokra a területekre, amelyek nem jól működnek, ahol a hatalom visszaél erejével, ahol igazságtalanságok történnek, ahol az érintettek nem képesek felemelni a szavukat.

2011 óta igen sok tüntetést, demonstrációt, politikai akciót, fórumot szerveztünk, vagy nyújtottunk segítséget ilyenek megszervezésében. Tüntettünk az Alkotmány helyett összetákolt egypárti „alaptörvény” ellen, az emberi jogok megsértése ellen, a szolgálati nyugdíjak elvétele ellen, az állami földek haveri kezekbe való átjátszása ellen, a korrupció ellen, a hajléktalanok kriminalizálása ellen. Demonstráltunk az oktatásért, az egészségügyben, a szociális ágazatban, a kulturális intézményekben dolgozókért, a Városligetért… Szerveztünk számos helyi tiltakozást is, mert meggyőződésünk, hogy az országos ügyeken túl is léteznek gondok, problémák. Például sikeres kampányt folytattunk azért, hogy egy vidéki város kórházának parkolójában ne kelljen fizetni a parkolásért a betegeknek, de azért is, hogy egy tervezett nagyberuházás kapcsán kérjék ki a helyi lakosság véleményét.

Akcióinkat tagdíjakból, illetve tagjaink önkéntes befizetéséből finanszírozzuk. Az ő áldozatkészégüknek köszönhetően hetente osztunk ételt a rászorulók számára a fővárosban a Blaha Lujza téren, illetve Miskolcon, és törökszentmiklósi társaink karitatív tevékenységének hatóköre messze túlnyúlik településük határain. De festettünk már ki hajléktalanszállót, helyi önkormányzatokkal együttműködve irtottunk bozótot, hogy az így kitermelt tüzelőanyaggal segítsünk azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek a téli tüzelő megvásárlására már nem futotta. Amikor lehetőségünk van rá, igyekszünk egyéni élethelyzetekben adódó problémákat is kezelni, szereztünk már hűtőszekrényt, babakocsit, tolószéket, és szerveztünk jogi segítséget is, mikor mi kellett.

Mi, a Szolidaritásban azt gondoljuk, ha az állam hibásan működik, akkor nekünk, egyszerű állampolgároknak fel kell emelnünk a szavunkat, és másokat is erre kell bíztatnunk, még akkor is, ha az adott ügy bennünket közvetlenül nem érint. Mert ma nekem, holnap neked. A szolidaritás számunkra nem csupán egy üres fogalom, hanem olyan eszme, amit a jó szándékú emberek mindennapi cselekedetei tölthetnek meg tartalommal. Ezt saját, jól felfogott érdekünkből is valljuk: egy jobb világban akarunk élni, és egy jobb világot akarunk gyermekeinkre, unokáinkra hagyni.

  1. július 12.

Magyar Szolidaritás Mozgalom

www.szolidaritas.org

https://www.facebook.com/SZOLIDARITASmozgalom/

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.