Június 19,  Szerda
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

DÜHÖNGŐ


Az emberi butaságra és gonoszságra épített orbáni propaganda révbe ért

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,873,430 forint, még hiányzik 1,126,570 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Jó hírek hozója vagyok. Pontosabban egyáltalá nem. Pedig kivételesen a ki mennyit lopott ma és ki mennyit felejtett el bevallani a lopott holmiból témakör helyett egy sokkal súlyosabb kérdés kibontására teszek kísérletet. Szerintem annál, hogy pénzben kifejezhetően mennyit lopnak el egy országtól, sokkal tragikusabb és beláthatatlanabb az a pusztítás, amit a lelkekben végeznek mindeközben. Ugyanazok.

Márpedig a Pew Reserch Center 10 országban végzett (Magyarország, Lengyelország, Hollandia, Németország, Olaszország, Svédország, Görögország, Egyesült Királyság, Franciaország, Spanyolország) összehasonlító elemzése, globális attitűd-vizsgálata (hangyányival komolyabban veendő, mint egy Századvéges, kocsma- vagy konyhaaasztal mellett készült telefonos felmérés) egészen elgondolkodtató képet fest csak másodsorban Európáról, de elsősorban erről a piros-fehér-zöld színű rettegésbe csavart, szuverén nemzetállamról. Ahol egy kényszeresen uszító, állandó ellenségek keresésében és megtalálásában csúcsra járatott propaganda-gépezet magát kormánynak nevezi és pusztít, rombol, feléget.

Alapvetés: az Európát sújtó menekülthullám kontextusában kiemelt szerephez jutott a jobboldali és szélsőjobboldali pártok által propagált bevándorló-ellenes retorika, amely a Brexit kapcsán hágott tetőfokára. A párizsi, brüsszeli, isztambuli merényletek egyértelműen növelték a terrorizmussal kapcsolatos félelmeket a kontinensen.

A Pew Research Center felmérésből látszik, hogy a menekült-válság és a fenyegető terrorizmus igen szoros kapcsolatban áll egymással az európaiak fejében. Tízből 8 országban a megkérdezettek fele vagy annál is többen gondolják, hogy a menekültek növelik a terrorizmus  veszélyeit. Ebben semmi meglepő nincs. Mármint abban, hogy az európaiak úgy általában fogékonyak az idegenellenes propagandára. Egyesek inkoltan, mások kevésbé. Nézzük viszont az alábbi táblázatot:

Many Europeans concerned with security, economic repercussions of refugee crisis

Azt látjuk, hogy átlagosan az európaiak 59 százaléka tart attól, hogy a menekültek érkezésével nőhet a terrorveszély az országban (Magyarországon 76%!!!); 50 százalékuk szerint a menekültek elveszik a munkát és a szociális juttatásokat a helyiektől (Magyarországon 82%!!!), miközben 30 százalékuk hibáztatja a menekülteket a bűnözésért (Magyarországon 43%). Végre valami, amiben nem csupán csoportelsők, de rekorderek vagyunk: a parttalan rettegésben és bérretegésben.

Nézzünk még pár Magyarországra (is) vonatkozó tényt:

  • Magyarországon, Olaszországban, Lengyelországban és Görögországban, tíz megkérdezettből hat mondta azt, hogy rossz véleménye van az országban élő/tarózkodó muszlimokról, ezt az álláspontot osztja négy emberből legalább egy minden megkérdezett országban.
  • Valamennyi országban domináns nézet, hogy a muszlimok el akarnak különülni a befogadó társadalom többi részétől, lényegesen kevesebben látják úgy, hogy integrálódnak/integrálhatók. Tízből legalább hatan osztják ezt a nézetet Görögországban, Magyarországon, Spanyolországban, Olaszországban és Németországban. Figyelemre méltó azonban, hogy ötből négy ország esetében – ahol rendelkezésre állnak ilyen adatok – 2005 óta csökkenő trendet mutat ez a negatív percepció.
  • Valamennyi feltett kérdés vonatkozásában elmondható, hogy Görögország, Magyarország, Olaszország és Lengyelország polgárai a leginkább ellenségesek a menekültekkel és más kisebbségi csoportokkal szemben.
  • Arra a kérdésre, hogy a kulturális sokszínűség által egy ország/társadalom jobb, rosszabb hely lesz, vagy ennek semmi jelentősége nincs, tízből négy magyar (és lengyel) válaszolta, hogy egyértelműen rosszabb. Ennél csak Görögországban és Olaszországban ellenségesebbek az emberek, bár nekik talán némi okuk is van rá.

Negative opinions about Roma, Muslims in several European nationsA különböző kisebbségi csoportok (roma, muszlim, zsidó) iránti ellenszenv, negatív megítélés tekintetében szintén jól teljesítünk – itt is csak az olaszok és görögök vertek ránk

Most idekívánkozik egy korábbi IPSOS-felmérés foszlány, amelyből kiderül, a muszlimok tényleges számának eltúlzásában is világelsők vagyunk. A kérdés az volt: mit gondol, minden 100 emberből hány muszlim? Engem konkrétan nem kérdeztek, de azt gondolom, hogy a tudatlanság és a butaság feltétlenül jobban teljesít.

muslim perceptions

Helyes megfejtés: minden 100 emberből 1 muszlim, a magyarok szerint 70, a lengyelek szerint 50

  • A Pew Research felmérésének egyik legsokatmondóbb eleme az úgynevezett nemzeti identitás index, amelyet négy komponensből állítottak össze aszerint, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítanak a megkérdezettek a nemzeti identitás tekintetében: 1) a hivatalos nyelvnek, 2) a helyi tradícióknak/szokásoknak, 3) annak, hogy valaki az illető országban szülessen 4) annak, hogy a domináns vallási felekezethez tartozzon.

Views about national identity vary across EuropeAz ábra leírja a kirekesztő nézetek eltérő mivoltát Európa szerte, a teljes skálán az  európai átlag 12. Ennek fényében világosan látszik: a kirekesztés-megbélyegzés tekintetében aranyérmesek vagyunk, mögöttünk fej fej mellett Lengyelország és Görögország

  • Végezetül még egy adat az Európát védelmező magyarokról:  ideológiai meggyőződéstől függetlenül (már ha még lehet egyáltalán ilyesmiről beszélni) elítélőek a muszlimokkal. A baloldaliak 76, a jobboldaliak 75, a magukat centristának vallók 69 százaléka nyilatkozott negatívan róluk. Franciaországban és Nagy-Britanniában mindkét oldalról 40% alatt van azoknak a száma, akik valamilyen formában nem bírják elviselni őket.

Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy a kitartó ellenségkeresés, a csatolt uszítás kormányzatilag összehangolt izzadása meghozta a maga gyümölcseit. Mondhatnám azt is, hogy rendkívül termékeny talajra hullt. Cigányok, melegek, menekültek, pedagógusok, ligetvédők, teljesen mindegy. A magyarok zöme Pavlov kutyáját megszégyenítően, a magyar virtus nevében, tömegbe verődve vicsorog és csorgatja a nyálát. A megismerés, az információk közötti szelektálás helyett ösztönösen retteg, gyűlölködik, rázza az öklét.

Ideje lenne leszámolni a mítoszokkal és legendákkal, amelyek a vendég- és szabadságszerető, barátságos, különleges magyarokról terjednek. Európa rekorderei vagyunk a mély idegengyűlölet terén. A lakosság több, mint 90%-a életében nem találkozott muszlim migránsokkal/bevándorlókkal/menekültekkel, de gyűlöli őket. Jóval az európai átlag felett. Nem, nem Orbán miatt van ez így. Ő csak kiváló érzékkel lovagolta meg és csatornázta be a nép legsötétebb ösztöneit, mert erről szól évek óta romboló politikája: kiaknázni, a legrosszabb, legaljasabb vonásokat, amelyek a polgáraiban szunnyadnak. A hisztériára hajlamos, állandóan és több csatornán folymatosan uszított, tájékozatlan, lusta, megvezethető magyar ember gondolkodás helyett hisz. A politikai-gazdasági teljhatalomért folyó politikai harc pedig a magyarok legalávalóbb oldalát mutatja meg.

Különösen súlyos ez egy olyan országban, ahol a sokszázezres hullám idején is alig párszáz ember kapott menekült-státuszt egy évben. Ahol több a letelepedési kötvénnyel idehozott gazdasági bevándorló, mint a valaha Magyarországra érkezett és itt maradt menekült. Ahol a teljes foglalkoztatottság nem éri el a 70%-ot, de az emberek 82%-a attól retteg, hogy néhány ezer, magyarul nem tudó idegen elveszi a munkáját. Ahol ebben az évben lényegében egyetlen gaz betolakodó sem kapta meg a menekült-státuszt. Ahol be lehet etetni a népet azzal, hogy csak az a rossz migráns, aki magától jön (persze nem ide, mert ha teheti, nagyívben elkerüli mind Magyarországot), ha Rogán, Orbán, Varga hívja jó pénzért, vagy munkaerőhiány csillapítása miatt, akkor viszont rendben van, szeretni kell. Ahol a népesség statisztikailag releváns többsége a büdös életben nem élt/dolgozott együtt menekültekkel, ahol elenyésző hányaduk találkozott valaha is ilyenekkel. Szemben a bevándorlási célországokkal és azokkal, amelyek már évek óta szembesülnek a menekült-áradattal, de amelyeket sikerült letaszítani a gyűlölködés dobogójáról.

A legdurvább, hogy miközben a hatalom verőemberei vágják gyomorszájon, törik el békés civilek kezét, fújják le gazspray-vel a rendőröket, kidagadt erekkel a nyakukon szidva a felmenőiket és ahol a Pintér Sándorhoz köthető maffia fog legközelebb robbantani, sikerült elhitetni a magyarokkal, hogy a migránsok a legnagyobb ellenségeik. Márpedig ha a számok, tények és az empíria ellenében széles néptömegek tartanak attól, ami nincs, az irreális félelem.

Európa általános és helyenként megmagyarázható félelmeihez képest az, ami Magyarországon történik, beteg és elkeserítő. Az emberi butaságra és gonoszságra épített orbáni propaganda révbe ért. Az ismeretlentől való ösztönös, mondhatni normális félelem a tanulatlan, lebutítható és évek óta folyamatosan butított emberek lelkében gyűlöletté torzult. Ezen az európai térképen egy fölöttébb sötét folt vagyunk lengyel barátaink mellett, akik ugyan csak képen láttak bevándorlókat, de a magyar szélsőséges retorika ragadós.

Szép munka volt, elvtársak! Igaz, hogy embertelen, erkölcstelen és aljas, de abban az értelemben mestermű, hogy egy eltúlzott, felnagyított, foltokban nem létező kérdésből ekkora tömeghisztériát sikerült generálni. Néhány ezer ember valós, de főleg vélt fenyegetésének állandó mantrázásával Magyarországot sikerült Európa gyűlölet-ranglistájának élére állítani. Szégyenteljes dicsőség. A magyarok példátlan kifosztásának és nyomorba döntésének ez lett a járulékos politikai haszna: hatalmas rombolás a rombolásra egyébként is fogékony lelkekben. A migránsok elmennek (nem is jönnek) az ország viszont ez marad. Egymást gyűlölő, gyanakvó, bizalmatlan, bezárkozó, rettegő emberek poros, bűzös mocsara. Ez pedig túlmutat a mán, a holnapon és azon, hogy ma mennyit loptak el és mennyit felejtettek el bevallani.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.