Június 17,  Hétfő
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Márcziusi gondolatfüzér a pedagógustüntetés margójára

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,749,432 forint, még hiányzik 1,250,568 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

Az alábbi cikk nem a Kolozsvári Szalonna és Hir-Telen Beszólunk szerzőinek munkája. Mostantól igyekszünk időnként megszólalási lehetőséget biztosítani vendégszerzőknek, amennyiben úgy gondoljuk, érdekelheti az olvasóinkat az adott téma. Azonban fel szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy a közölt cikkek tartalmával nem feltétlenül értünk egyet akár részben, akár egészében. Ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy hasznos, ha más szemszögből is megvizsgáljuk a körülöttünk zajló eseményeket.

I. Az Orbán-rendszer azért tud egyre abszolutisztikusabbá válni, egyre üresebbé korcsosítva a demokráciának immár a látszatát is, mert Magyarországon nincsenek

A. a demokrácia iránt elkötelezett, s ezen elkötelezettségüket nyíltan vállalni is merő milliós tömegek;

B. kialakítva a mind logikailag, mind erkölcsileg elfogadható közszereplés ill. nyilvános vita minden résztvevőre egyaránt kötelező alapszabályai.

II. Márpedig ameddig Magyarországon nem teljesülnek az I/A-B. pontokban megadott feltételek, addig:

A. a fenntarthatóan demokratikus közállapotok kialakulása ábránd marad csak;

B. az Orbán-rendszer (előbb-utóbb törvényszerűen bekövetkező) bukását követően bármilyen mértékű káosz illetve (elvileg: bármilyen színezetű, és akár totalitárius) diktatúra is kialakulhat, mégpedig akárhányszor – minden egyes alkalommal még tovább rombolva a már most is egyre döbbenetesebben elkeserítő közállapotokat, s ezzel az ország felemelkedésének (hosszabb távon: puszta fennmaradásának) esélyeit.

III. Ahhoz, hogy Magyarországon is lehessenek a demokrácia iránt elkötelezett, s ezen elkötelezettségüket nyíltan vállalni is merő milliós tömegek, elengedhetetlenül szükséges lenne

A. a nagykorú lakosság jelentős többségének (60-70%) eléggé megalapozott ismeretekkel rendelkeznie a modern, nyugati típusú demokrácia tényleges mibenlétéről, ezek túlnyomó többségének (80-90%) pedig a működőképes, modern, nyugati típusú demokráciát a fenntarthatóan fejlődőképes, magyar társadalmi-gazdasági berendezkedés előfeltételének tartania;

B. a közszereplők (politikusok, közírók, egyházi személyiségek, tudósok, művészek, élsportolók, stb.) egy kritikus tömegének (15-20%)

1. a modern, nyugati típusú demokrácia ügye iránt elkötelezettnek;

2. ezen elkötelezettségét nyíltan, következetesen és rendíthetetlenül vállalni is merőnek;

3. egymással a legszélesebb, tartós szövetségkötésre képesnek és hajlandónak, s ezáltal

4. nagyobb tömegeket, a közéletiség összes szintjén és fórumán, tartósan is megszólítani és megmozgatni képesnek lennie.

IV. A III/A-B. pontokban leírt állapotok kialakulását, s ennek következtében az I/A-B. pontokban leírt hiányosságok megszüntetését, majd a II/A-B. pontokban leírt veszélyek elhárítását pl. az alábbi lépésekben lehetne megpróbálni elérni:

A. a III/B/1-3. pontokban leírtakat magukra érvényesnek érző, pártonkívüli akadémiai doktorok alakítsák meg a Magyar Demokrácia Szellemi Kereteit Megteremtő Testületet, mely haladéktalanul lásson hozzá közérthető stílusú és tömör nyelvezetű alapművek elkészítéséhez, az alábbi témákban:

1. A modern, nyugati típusú demokrácia, mint a fenntarthatóan fejlődőképes, magyar társadalmi-gazdasági berendezkedés előfeltétele;

2. A mind logikailag, mind erkölcsileg korrekt és kulturált közéleti megnyilatkozási és vitastílus, mint a modern, nyugati típusú demokrácia kialakulásának és fenntarthatóságának előfeltétele;

3. Magyarország, Európa és az emberiség történetének (várható) alakulása a XIX., XX. és XXI. században;

4. A IV. Magyar Köztársaság leendő Alkotmányának és abból fakadó jogrendjének ajánlott alapsajátosságai, különös tekintettel

a. A hatalmi ágak teljes szétválasztására;

b. A fékek és ellensúlyok rendszerére;

c. Az ország kiszolgáltatottságának jelentős mérséklésére a bármiféle demagógiával manipulálókkal és manipuláltjaikkal, valamint a torzsalkodó, elsősorban saját önös érdekeiket szolgáló pártokkal szemben;

d. A szubszidiaritás elvének átfogó, s minél közvetlenebb demokráciával megtámogatott bevezethetőségére;

e. Minden választott vezető és képviselő elszámoltathatóságára és visszahívhatóságára;

f. A szavazók életkorának, iskolázottságának és közteherviselési mértékének figyelembe vételére a demokratikus döntéshozatalban;

g. Az Alkotmány és az abból fakadó jogrendi elemek megváltoztathatóságának sokkal árnyaltabb szabályozására, további alkotmányos puccsok elkerülhetőségének maximalizálása érdekében.

B. A IV/A. pontban leírtakkal párhuzamosan, az abban részletezett alapművek közkinccsé tételének céljából, a III/B/1-3. pontokban leírtakat magukra érvényesnek érző (aktív vagy nyugalmazott), pártonkívüli tanárok által saját körükbõl megválasztottak legalább 2/3-os többségével, irányításával és aktív részvételével, az ezen megválasztottak által megválasztott egyéb, pártonkívüli, aktív közszereplők legalább 1/4-es kisebbsége mellett, jöjjenek létre a Közéletet Demokratizáló Országos Mozgalom vázát alkotó, területi illetékességű testületek, az alábbiak szerint:

1. Általános iskolai beiskolázási körzetenkénti Operatív Testületek: általános iskolai tanárok (4-7 fő) + egyéb közszereplők (2-3 fő)

2. Járási/Megyei jogú városi/Budapesti kerületi Irányító és Operatív Testületek: középiskolai tanárok (6-9 fő) + egyéb közszereplők (2-3 fő)

3. Megyei/Budapesti Koordinációs és Operatív Testületek: főiskolai tanárok, egyetemi docensek (7-10 fő) + egyéb közszereplők (3-4 fő)

4. Regionális Koordinációs Testületek: egyetemi tanárok (8-11 fő) + egyéb közszereplők (4-5 fő)

5. Országos Stratégiai és Koordinációs Testület: a (jelenleg még) hét Regionális Koordinációs Testület ill. a Magyar Demokrácia Szellemi Kereteit Megteremtő Testület két-két küldötte (16 fő), az alábbi elsődleges feladatokkal:

a. „Működési szabályzat” és „Módszertani útmutató” kidolgozása mind saját maga, mind a Mozgalom többi négy területi szintjének testületei számára;

b. A konkrét koordinációs ill. operatív feladatok átfogó, SMART-szemléletű megfogalmazása, azok végrehajtásának beindítása és interregionális koordinálása;

c. A teljes Mozgalom működését és működtetését támogató internetes rendszer megtervezésének, kifejlesztésének és beüzemelésének, valamint folyamatos üzemeltetésének, karbantartásának és fejlesztésének megszervezése, irányítása és ellenőrzése.

Szerző: Mayer Tamás

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.