Június 14,  Péntek
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék

VIBRÁTOR


Egyetlen lépés

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,495,206 forint, még hiányzik 1,504,794 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.

A kormány, pontosabban Orbán Viktor a végtelenségig elszánt. A totális, egy kézben (természetesen saját kézben) tartott teljhatalom mindenáron való megszerzéséről nem tett le és nem is fog letenni.

A Kossuth Rádió 180 perc című műsorában is előkerült ez a vágyálom, ami minden reálisan és demokratikusan gondolkodó ember számára rémálom.

De Orbán Viktor eldöntötte, kell neki és tűzzel-vassal keresztül akarja nyomni a Parlamenten és le akarja nyomni a mi torkunkon. Mint már annyi mindent az elmúlt hat év során. Egyetlen akadálya az – éppen a saját hatalmát védeni hivatott – kétharmados törvény. Amely törvény azért született, hogy az ellenzéki pártok véltelenül se szólhassanak bele érdemben a törvényalkotásba. Ez sikerült is nekik, de hiba csúszott a számításba. Arra nem gondoltak, hogy elveszíthetik a kétharmados többséget a Parlamentben és így gyakorlatilag önmagukat zárták ki a saját alaptörvényük módosításának lehetőségéből. Szükségük van az ellenzéki pártok támogatására. Ezt Orbán Viktor láthatólag nem hajlandó elfogadni.

A rádióban szokásos pénteki kinyilatkoztatás-cunami alkalmával is ezen a témán rugózott. Mint egy gyerek, aki akar valamit és egyáltalán nem érdekli semmi más, csakis az, hogy elérje a célját. Csak ameddig egy gyerek dacoskodása nem jelent különösebb kockázatot az ország lakosságának egészére, addig Orbán Viktor dacoskodása nagyon súlyos veszélyt jelent mindenkire nézve.

„Szeretnénk, hogy Magyarország is rendelkezzen azokkal a lehetőségekkel a terror elleni fellépésben, mint a nyugat-európai országok” (Orbán Viktor/Kossuth Rádió 168 óra 2016.01.22.)

„Ma vannak olyan erőforrásai a kormánynak, melyeket terrorveszély esetén bevethetne a terrorizmus veszélyének csökkentése érdekében, de a törvények ezt nem engedik.„(Orbán Viktor/Kossuth Rádió 168 óra 2016.01.22.)

Magyarország jelenleg is rendelkezik azokal a lehetőségekkel, amelyek egy veszélyhezet esetén az ország biztonságát garantálni tudják. Az Alaptörvényből (a Fidesz saját gyártású művéből) idézek:

XXXI. cikk

(1) Minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére.

(2) Magyarország önkéntes honvédelmi tartalékos rendszert tart fenn.

(3) Rendkívüli állapot idején vagy ha arról megelőző védelmi helyzetben az Országgyűlés határoz, a magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú, magyar állampolgárságú férfiak katonai szolgálatot teljesítenek. Ha a hadkötelezett lelkiismereti meggyőződésével a fegyveres szolgálat teljesítése összeegyeztethetetlen, fegyver nélküli szolgálatot teljesít. A katonai szolgálat teljesítésének formáit és részletes szabályait sarkalatos törvény határozza meg.39

(4) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára rendkívüli állapot idejére – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – honvédelmi munkakötelezettség írható elő.

(5) Magyarországi lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárok számára honvédelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – polgári védelmi kötelezettség írható elő.40

45. cikk

(1) Magyarország fegyveres ereje a Magyar Honvédség. A Magyar Honvédség alapvető feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése.

(2) A Magyar Honvédség irányítására – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – az Alaptörvényben és sarkalatos törvényben meghatározott keretek között az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Honvédelmi Tanács, a Kormány, valamint a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter jogosult. A Magyar Honvédség működését a Kormány irányítja.

46. cikk116

(1) A rendőrség alapvető feladata a bűncselekmények megakadályozása, felderítése, a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelme.

(2) A rendőrség működését a Kormány irányítja.

(3) A nemzetbiztonsági szolgálatok alapvető feladata Magyarország függetlenségének és törvényes rendjének védelme, nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítése.

(4) A nemzetbiztonsági szolgálatok működését a Kormány irányítja.

50. cikk

(1) A Magyar Honvédséget szükségállapot idején akkor lehet felhasználni, ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő.

(2) A szükségállapot idején az Országgyűlés akadályoztatása esetén a köztársasági elnök dönt a Magyar Honvédség (1) bekezdés szerinti felhasználásáról.

(3) Szükségállapot idején a sarkalatos törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseket rendeleti úton a köztársasági elnök vezeti be. A köztársasági elnök rendeletével – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

(4) A köztársasági elnök a bevezetett rendkívüli intézkedésekről haladéktalanul tájékoztatja az Országgyűlés elnökét. A szükségállapot idején az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – folyamatosan ülésezik. Az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – a köztársasági elnök által bevezetett rendkívüli intézkedések alkalmazását felfüggesztheti.

(5) A rendeleti úton bevezetett rendkívüli intézkedések harminc napig maradnak hatályban, kivéve, ha hatályukat az Országgyűlés – akadályoztatása esetén az Országgyűlés honvédelmi ügyekkel foglalkozó bizottsága – meghosszabbítja.

(6) A köztársasági elnök rendelete a szükségállapot megszűnésével hatályát veszti.

Ezek az intézkedések az Országgyűlés döntése alapján léphetnek életbe.

A tervezett módosítás szerint a kormány dönt és utólag tájékoztatja az Országgyűlést. Ez a lényeg.

Jelenleg is minden eszköz a kormány rendelkezésére áll, hogy egy rendkívüli helyzet – akár a meglehetősen valószínűtlen – terrorfenyegetettség esetén bevethesse a hadsereget, a rendőrséget, a TEK-et. Minden eszköz rendelkezésre áll ahhoz, hogy a kormány megtegyen mindent a polgárok védelmében.

Orbán Viktor azt akarja elérni és ahhoz ragaszkodik, hogy az Országgyűlés ne gyakorolhasson felügyeletet a kormány, lényegében Orbán Viktor döntései felett. A miniszterelnök azt szeretné és ezért harcol (vele harcol természetesen az összes miniszter, államtitkár, szóvivő és a komplett kormánymédia), hogy technikailag ő, egyszemélyben, mindenféle kontroll nélkül hozhasson döntéseket. Ezen döntések körébe tartozik kezdetnek az, hogy majd ő eldönti, mikor van terrorveszély, de az is ide tartozik, hogy minden különösebb indoklás nélkül totális diktatúra lenne bevezethető az országban, gyakorlatilag korlátlan időre. Ugyanis a 60 napos hatály akárhányszor és bármeddig meghosszabbítható.

Ha a módosítás bekerül az Alaptörvénybe, elméletileg előállhat egy olyan helyzet is, hogy a kormányfő egy váratlanul fellépő mentális betegség, vagy egyéb személyiségzavar esetén is egyszemélyi, minden kontroll és ellensúly nélküli irányítása alatt marad az ország. Csak a kormány gátolhatná meg az ilyen helyzetet, de egyetlen egy demokrácia sem létezik, amelyben a társadalom szabad kezet adna a kormánynak. Éppen a mindenkori kormány és a kormányfő totális hatalmának a megakadályozása a fékek és ellnsúlyok rendszerének a lényege. Amely fékeket és ellensúlyokat a kormánypárt csaknem teljesen lebontott, éppen az utolsó akadályt kívánja ledönteni.

„Magyarországon ha a baloldal nem kormányoz, akkor azt állítja, nincs is demokrácia. Ha ez igaz lenne, akkor szügyig állnánk az önkényben, Magyarországon azonban Európa legszabadabb országa.”(Orbán Viktor/Kossuth Rádió 168 óra 2016.01.22.)

Szügyig állunk az önkényben. Az önkormányzatok, az oktatási intézmények önállóságát felszámolta a kormány. Állami gondnokság alá vontak mindent. Az oktatástól az egészségügyig, a médiától a kultúráig, az Alkotmánybíróságtól a Jegybankig minden pártirányítás alá került. Ma már olyan sportegyesület sem nagyon van, amelyet ne egy pártkatona irányítana.

A Fidesz már számtalanszor szembeköpte a maga alkotta Alaptörvényt.

A napvilágra került tervezet szerint ilyen jogokat kapna a kormány. Nem az Országgyűlés, hanem a kormány:

(2) A Kormány a terrorveszély-helyzetben rendeletet alkothat, amellyel – sarkalatos törvényben meghatározottak szerint – egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, valamint egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat.

A kormány. Nem az Országgyűlés! Továbbá a kormány bevezethetné:

8. az ország biztonságát veszélyeztető államok, természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek érdekeltségeinek zárolását, tulajdonjoguk korlátozását,

11. az államhatár forgalma ellenőrzésének nemzetközi előírásoktól és egyezményektől eltérő szigorítását,

17. az internet-, levél-, csomag- és postaforgalom fokozott ellenőrzését,
18. az ország meghatározott területén való tartózkodás korlátozását, illetve engedélyhez kötését,
19. az érintett település és pontos időtartam meghatározásával kijárási tilalmat,
20. közterületen tartandó rendezvény, nyilvános gyűlés tilalmát,
21. a rádió, televízió és egyéb tömegkommunikációs intézmény helyiségeinek, stúdióinak, műsorszóró adóinak, berendezéseinek és létesítményeinek igénybevételét, használatra való átengedését vagy ezek használatának mellőzését,
22. a postai, az elektronikus hírközlési szolgáltatások szüneteltetését, korlátozását és ellenőrzését, továbbá a távközlési és informatikai hálózatok és berendezések igénybevételét, az elektronikus hírközlő berendezés használatra való átengedését, illetve használatának mellőzését,

26. a külföldi személyekkel és szervezetekkel vagy intézményekkel való érintkezés és kapcsolattartás korlátozását, vagy tilalmát,

A kormány elvehetné a magántulajdont (fideszesekét is), feloszlathatna neki nem tetsző szervezeteket, korlátozhatná a szabad mozgást (fideszesekét is), gyakorlatilag bármit megtehetne. Fideszesekkel is. Ez nem terrorhelyzetre készült javaslat, ez háborús forgatókönyv, benne minden létező állampolgári jog eltörlésének lehetőségével.

Ez nem fideszesekről és emeszpésekről, nem jobberekről és libberekről szól. Ez rólunk, magyar polgárokról, az országunkról szól. Benne minden párt szavazóival és a politikától távolmaradókkal.

Magyarország nem Európa legszabadabb országa. Magyarország egyetlen lépésre van attól, hogy bevezesse a totális, egyszemélyi diktatúra lehetőségét.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.