Június 17,  Hétfő
header-pic

Határokon Átívelő Szellemi Táplálék
Adomány

VENDÉG


Járványkezelés az iskolákban: aggódnak a szülők, változtatni kell

Ez a felület kizárólag önkéntes olvasói támogatásokból működik. Nem politikusok, háttérhatalmak és gazdasági érdekcsoportok tulajdona, kizárólag az olvasóké.

Kiszámítható működésünket körülbelül havi 3,000,000 forint biztosítja. Ebben a hónapban összegyűlt 1,749,432 forint, még hiányzik 1,250,568 forint.
A Szalonnát ITT támogathatod, a Szalonnázó extra cikkeire ITT tudsz előfizetni.

Köszönjük, hogy fontos számodra a munkánk.
 • Több mint tízezer szülői válasz alapján ismertetjük a Szülői Hang Közösség online felmérésének eredményeit, melyből képet kaphatunk a járvány elleni iskolai védekezésről, a szülők által tapasztalt tanulmányi problémákról és otthoni nehézségekről.
 • A szülői válaszok 90%-a jelez problémát a kormányzati intézkedések betartását, betarthatóságát illetően.
 • A szülők konstruktív javaslatokat is adtak, melyekhez a kormányzat segítségét kérjük, és felsoroljuk azokat az iskolai védekezést érintő kulcskérdéseket, amelyekben szükségesnek tartjuk a szakértők nyilvános véleménynyilvánítását és a társadalmi vitát.

Összesen 10 071 szülői válasz érkezett a Szülői Hang Közösség online felmérésére, melyből képet kaphatunk a járvány elleni iskolai védekezésről, a szülők által tapasztalt tanulmányi problémákról és otthoni nehézségekről. A részletes eredmények honlapunkon olvashatóak.

A szülői válaszok 90%-a jelez problémát a kormányzati intézkedések betartását, betarthatóságát illetően. A szülői visszajelzések alapján feltérképezzük, hogy a sokszor csak ajánlásokat, javaslatokat megfogalmazó kormányzati intézkedési terv érdemben megvalósul-e. A leggyakoribb problémák:

 • a tanórákon a tanulók közt nincs meg a 1,5m-es távolság, és maszkot sem viselnek (ezt 71%-ban tapasztalták a szülők),
 • nem megfelelően végzik el a kontaktkutatást és tesztelést (70%),
 • nem megfelelően vagy nem időben hozzák meg a korlátozó intézkedéseket (távoktatás, karantén) (57%),
 • kevert osztályokkal, maszkviselés nélkül tartanak tanórákat (40%).

A fentieken túl ritkábban ugyan, de szintén problémát jelent a tornaórák korlátozás nélküli megtartása a tornateremben (26%), a lázmérés során kialakuló sorbanállás (20%), az ebédeltetésnél együtt levő túl sok gyermek (21%), a nem elegendő kézfertőtlenítő (14%), és a folyosói maszkviselés hiánya annak ellenére, hogy a különböző osztályok keverednek (11%).

Az egyes iskolák a kormányzati intézkedéseken túl további intézkedéseket is bevezethetnek, bár ezekkel csak az iskolák kisebb részében élnek. Így például 27%-ban jelezték a szülők, hogy az iskolában a tanárok a tanórán is rendszeresen maszkot hordanak, 39%-ban elmarad az éneklés az énekórán, 16%-ban pedig az állami tesztelés hiányában saját önköltséges tesztelést is végeznek.

Vegyes a kép a szülő és az iskola kommunikációja tekintetében, vannak pozitív visszajelzések is, de 31% kifejezetten elégedetlen. A szülők nehezményezik, hogy az iskolai fertőzésekről sok esetben nem kapnak megfelelő tájékoztatást. A szülők 43%-a nyilatkozott úgy, hogy nincs tudomása iskolai fertőzésről, pedig a jelenlegi fertőzöttségi adatok mellett szinte biztosra vehető, hogy az iskolák többszáz főnyi tanulója és dolgozója között az esetek jelentős részében előfordulhatott már fertőzés. Viszont a tesztelés hiánya és/vagy a tájékoztatás hiánya vagy elégtelensége miatt ez egyáltalán nem derül ki, az információ nem jut el a szülőkhöz. A nem kielégítő kommunikáció okai között szerepel még, hogy a szülők és az iskola között nincs párbeszéd a járványvédelmi intézkedésekről, valamint hogy a tanulmányi ügyekben a szülők nem kapnak választ a kérdéseikre.

A gyermekek sok esetben maguk látják, hogy az egyik iskolai szabály ellentmond a másiknak, vagy hogy az egyik felnőtt ellentmond a másik felnőttnek vagy adott esetben az intézmény vezetőjének. Ebből a gyermek azt szűrheti le, hogy a szabályok egyéni ízlés szerint felülbírálhatóak, ami rendkívül káros társadalmi folyamatokat erősíthet fel. A járványhelyzet során a gyerekek a közös problémamegoldást is tanulják, és erre óriási szükségük lenne, hiszen az elkövetkező évtizedek számos problémáját lehetetlen egyéni szinten megoldani, csakis összefogással és közös felelősségvállalással. Ha felnőtt társadalmunk példát tudna mutatni, és érdemi társadalmi párbeszéd után valódi döntéseket hozni, amit aztán az egész társadalom betart, az a gyermekeknek is rendkívül fontos és hasznos élettapasztalat lenne.

Ahol az idei tanévben az osztály- vagy iskola szintű távoktatásra került sor, az ebben résztvevők véleménye alapján 33% kifejezetten elégedetlen a távoktatás minőségével, ebből 18% pedig úgy nyilatkozott, hogy érdemben nincs is távoktatás. Az idei tanévben a járvány következményei (sok tanulói és tanári hiányzások, helyettesítések, túlterheltség, távoktatás) miatt 30%-ban keletkeztek lemaradások. Sajnos az iskola csak az esetek kb. harmadában (29%) tud legalább részben segíteni a lemaradások behozatalában. A tanulói hiányzások száma jelentős, de a tanulók nagyrészt magukra maradnak a hiányzások pótlásával. Az esetek felében (53%) a gyermeknek önállóan kell gondoskodnia a pótlásról, nem kap a család segítséget az iskolától. Csupán 5%-ban teremtették meg annak lehetőségét, hogy az otthoni karanténból a tanuló online bekapcsolódhasson a tanórába. A helyzet tarthatatlan, a szülők túlnyomó többsége (71%) szerint a járvány miatt csökkenteni kellene a központilag előírt megtanulandó tananyag mennyiségét.

A szülők számára a távoktatás jelentős többletterhet jelent, 49% számára hosszú távon nem összeegyeztethető a munkával, ebből 18%-nak már rövid távon is problémát jelent a távoktatás. Szintén 48% jelezte, hogy pénzügyi nehézséget jelent a munkahelyről való kimaradás. A nehézségek ellenére, az előnyök és hátrányok összevetése után a szülők többsége (59%) kívánatosnak tartaná, hogy a jelenleginél szélesebb körben térjenek át a távoktatásra a járvány terjedésének megfékezése érdekében. A távoktatásra nemet mondók jelentős része viszont úgy nyilatkozott, hogy nem tudja összeegyeztetni a távoktatást a munkájával. Ha a kérdést csak azok körében nézzük, akiknél a távoktatás összeegyeztethető a szülők munkájával és így a szülői választ csak a gyermek érdeke és a járvány elleni védekezés határozza meg, a túlnyomó többség (85%) támogatja, hogy a távoktatást a jelenleginél szélesebb körben alkalmazzák. A kormányzat tehát egy kényszerű döntést erőltetett a szülői társadalomra: nem adták meg a családoknak a szükséges védelmet ahhoz, hogy a szülők a távoktatás közben is megtarthassák a munkájukat (például jogi védelem vagy táppénz lehetőség segítségével), és ezáltal a szülők jelentős részét ellenérdekeltté tették a távoktatás kibővítésével kapcsolatban. Mindeközben a kormányzat a ritkán elvégzett tesztelés és kontaktkutatás miatt csak ritkán rendel el távoktatást, holott a szülői társadalom jelentős része ennek kibővítését látná indokoltnak, legalább azokban az esetekben, amikor az iskolában előforduló fertőzések ezt szükségessé teszik.

Összességében a szülők szerint változtatni kell a járványügyi intézkedéseken. A számos szülő idézettel is illusztrált probléma közül kiemelkedik a nem megfelelő kommunikáció a szülő és az iskola között, a távoktatás gyenge minősége és a járványügyi szabályok be nem tartása. A szülők számos megoldási javaslatot is felvetettek, melyeket összesítve és csoportosítva teszünk közzé.

A járvány alatti iskolai intézkedések valamennyiünket érintenek, ezért fontos, hogy ebben a kérdésben hallgassuk meg a szakértőket és az érintetteket, a döntések pedig átláthatóan, szakmai szempontok szerint szülessenek meg. Összegyűjtöttük és felsoroljuk azokat az iskolai védekezést érintő kulcskérdéseket, amelyekben szükségesnek tartjuk a szakértők nyilvános véleménynyilvánítását és a társadalmi vitát.

Szükséges a változtatás, ehhez az alábbiakban kérjük a kormányzat segítségét.

 • Végezzék el megfelelően a kontaktkutatást és a szükséges teszteket, miután igazolt fertőzöttet találtak!
 • Fertőzés esetén rendeljék el a távoktatást az érintettek körében!
 • Az érintettek bevonásával kezdődjenek egyeztetések egy olyan intézkedési terv kidolgozásáról, ami a gyakorlatban betartható, a járványügyi szakemberek szerint is hatékony, és melynek betartása számonkérhető és ellenőrizhető!
 • A szülők kapjanak részletesebb tájékoztatást, fordítsanak figyelmet a szülők és az iskola kommunikációjára! A szülők kapjanak információt az iskolában tapasztalt fertőzésekről és intézkedésekről! Az iskolának legyen döntési jogköre a szükséges helyi intézkedések meghozatalára!
 • Fejlesszék a távoktatási lehetőségeket eszközökkel, digitális anyagokkal, módszertani képzésekkel, a családok eszközigényeinek támogatásával! Teremtsék meg a lehetőségét a karanténban levő diákok és tanárok tanórai bekapcsolódására, és alkalmazzák a távoktatási módszereket a hiányzások miatti pótlások támogatásához is!
 • Szakmai konszenzus alapján csökkentsék a kötelezően előírt tananyag mennyiségét, hogy a tanárok rugalmasabban alkalmazkodhassanak a tanulók igényeihez! Fordítsanak figyelmet a lemaradók megsegítésére, a hiányzások pótlására!
 • A szülők, amennyiben nem tudják munkájukat végezni az otthonmaradó gyermek mellett, kapjanak anyagi támogatást és jogi védelmet az elbocsátás ellen távoktatás vagy karantén esetén is!
 • Könnyítsék meg a hiányzások szülő általi rugalmasabb igazolását!

Szülői Hang Közösség
szuloihang.hufacebook.com/szuloihang
Kapcsolat: [email protected]

A Szülői Hang Közösséget az oktatási kérdések iránt érdeklődő önkéntes szülők hozták létre. Oktatási rendszerünk gyermekközpontú, szakmai alapokon nyugvó megújítására törekszünk, és aktív részvételünkkel képviseljük a szülői szempontokat a közoktatást érintő témákban. Ha szeretne értesülni híreinkről, akcióinkról, iratkozzon fel hírlevelünkre.

A Szalonna egy teljes mértékben civil, független véleményportál. Nem kérünk és nem fogadunk el támogatást senkitől, csak az olvasóinktól. Ha olvasni szeretnél, nem ugrik az arcodba egyetlen reklám sem. Ez csakis úgy lehetséges, ha te fizetsz a munkánkért. Kizárólag ezekből a támogatásokból működik a Szalonna, hónapról hónapra. Ha kiürül a becsületkassza, elfogy a Szalonna. Ne úgy fogd fel, mintha koldusnak adnál, hanem úgy, mintha az újságosnál fizetnél rendszeresen a kedvenc magazinodért.